Publikacje

2016 Dzikie zwierzeta w miescie Dzikie zwierzęta w mieście - poradnik dla mieszkańców Poznania
Julia Kończak
2016
Publikacja zawiera podstawowe informacje o dzikich zwierzętach, które można spotkać w Poznaniu. Napisana w przystępny sposób, w jednym miejscu zbiera odpowiedzi na pytania często zadawane przez osoby zwracające się do nas z prośbą o interwencję lub poradę.
PTOP „Salamandra”
Pobierz [ok. 50MB]

 

 

  2016 CITES podrecznik

CITES w Polsce i Unii Europejskiej
Andrzej Kepel, Borys Kala
2016
Drugie, zaktualizowane (wg stanu prawnego z czerwca 2016 r.) i znacząco rozszerzone wydanie podręcznika, omawiającego zasady funkcjonowania CITES oraz powiązane z tą Konwencją przepisy krajowe i unijne.
Drukowana wersja książki jest dostępna nieodpłatnie w biurze PTOP „Salamandra”. Do ściągnięcia udostępniono wersję o niskiej rozdzielczości ilustracji.
PTOP „Salamandra”
Pobierz

 

CITES w Polsce i Unii Europejskiej - podręcznik dla praktyków, Wydanie II (e-book on-line)

 

 

 
2012 Suseł moręgowany Suseł moręgowany
Grzegorz Wojtaszyn, Julia Kończak, Andrzej Kepel, Borys Kala
2015 - wydanie II poprawione
PTOP „Salamandra”
Pobierz [ok. 90MB]

 

 

2012 Suseł moręgowany Suseł moręgowany
Grzegorz Wojtaszyn, Julia Kończak, Andrzej Kepel, Borys Kala
2012
PTOP „Salamandra”
Pobierz

 

 

2013 Hodowla Hodowla zwierząt chronionych – regulacje prawne
Andrzej Kepel, Borys Kala
2013
PTOP „Salamandra”
Pobierz

 

 

2009 Docieplanie Docieplanie budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody
Przemysław Wylegała, Radosław Jaros, Radosław Dzięciołowski, Andrzej Kepel, Rafał Szkudlarek, Renata Paszkiewicz
2009
PTOP „Salamandra”
Pobierz

 

 

2009 Gatunki Ginące gatunki w sieci - Raport 2009
Andrzej Kepel, Borys Kala, Agnieszka Graclik
2009
Kolejny raport opracowany przez PTOP „Salamandra” dotyczący handlu okazami zwierząt zagrożonych wyginięciem na polskojęzycznych stronach internetowych. Autorzy publikacji przedstawiają obecną skalę tego zjawiska oraz odnoszą się do badań przeprowadzonych w latach ubiegłych.
PTOP „Salamandra”

Pobierz

 

 

2008 Rejestracja Rejestracja zwierząt chronionych na podstawie prawa UE
Andrzej Kepel, Borys Kala
2008
Pierwsza i jak do tej pory jedyna publikacja kierowana do pracowników starostw powiatowych odpowiedzialnych za rejestrację żywych ssaków, ptaków, gadów i płazów z aneksów A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Poradnik zawiera m.in. informacje na temat gatunków objętych ograniczeniami, które najczęściej spotykane są w handlu, przepisów regulujących handel i rejestrację, zasad dotyczących rejestracji, znakowania zwierząt, a także rodzajów dokumetów jakie powinny być załączane do zgłoszenia do rejestru.
PTOP "Salamandra"
Pobierz

 

 

2008 Handel
     
Handel zwierzętami chronionymi w zgodzie z przepisami prawa UE
Andrzej Kepel, Borys Kala
2008 
Poradnik dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami z gatunków objętych ograniczeniami na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Obowiązkowa lektura każdego pracownika sklepu zoologicznego, stanowiąca swoiste kompedium wiedzy z zakresu przepisów regulujących obrót okazami chronionych gatunków zwierząt.
PTOP "Salamandra"
Pobierz

 

 

2007 Ceetes CEETES
Borys Kala, Marton A. Kelemen, Andrzej Kepel
2007
Raport przedstawiający skalę handlu tradycyjnego oraz internetowego zwierzętami z gatunków objętych ochroną na podstawie CITES oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Raport obejmuje swoim zasięgiem następujące kraje: Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Serbię oraz Chorwację. Raport przygotowany jest w języku angielskim.
CEEWEB
Pobierz

 

 

2004 Ginace PL Ginące gatunki w sieci - Raport 2004
Andrzej Kepel, Borys Kala
2004
Ginące gatunki w sieci - raport z 2004 r. przedstawiający skalę handlu okazami gatunków objętych ograniczeniami na mocy CITES oraz przepisów UE. Publikacja dotyczy wyłącznie handlu prowadzonego na polskojęzycznych stronach internetowych. Dostępne są dwie wersje językowe raportu: polska i angielska (poniżej).
PTOP "Salamandra"
Pobierz

 

 

2004 Ginace EN Species disappearing through the net - Report 2004
Andrzej Kepel, Borys Kala
2004
Ginące gatunki w sieci - raport z 2004 r. przedstawiający skalę handlu okazami gatunków objętych ograniczeniami na mocy CITES oraz przepisów UE. Publikacja dotyczy wyłącznie handlu prowadzonego na polskojęzycznych stronach internetowych. - WERSJA ANGIELSKA
PTOP "Salamandra"
Pobierz