SALAMANDRA - KIM JESTEŚMY?

rzekotkaO nas

Celem działania Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" jest konserwatorska ochrona przyrody - flory, fauny, ekosystemów i krajobrazów oraz szeroko pojęta edukacja przyrodniczo-ekologiczna. Dążymy także do doskonalenia przepisów ochrony przyrody i ich skutecznego przestrzegania. Towarzystwo zostało założone w 1993 r. przez grupę biologów. Wszystkie jego przedsięwzięcia kierowane są przez specjalistów z danych dziedzin, jednak ich realizacja możliwa jest dzięki szerokiemu wsparciu społecznemu, w tym składkom członków, darowiznom, wpłatom 1% z podatku oraz pomocy wolontariuszy w wielu przedsięwzięciach.

 

Przykłady naszych działań

Przedsięwzięcia prowadzone przez PTOP "Salamandra" można podzielić na trzy zasadnicze grupy, które często się przenikają. Informacje o naszych

działaniach znajdują się na tej stronie*. Do najważniejszych działań, które obecnie prowadzimy, należą:

 

Praktyczna ochronna
ochrona nietoperzy (wiele przedsięwzięć związanych z ochroną zimowisk, kolonii rozrodczych i żerowisk tych ssaków, w tym prowadzonie całodobowego nietoperzowego telefonu alarmowego oraz azylu dla tych zwierząt),
program SUSEŁ (przywracanie faunie Polski wymarłego gatunku ssaka - susła moręgowanego),
ochrona ptaków w miastach (zapobieganie skutkom niewłaściwego ocieplania bloków, ochrona sokołów pustułek itp.),
ochrona popielicy w Polsce Zachodniej (przywracanie tego nadrzewnego ssaka w miejsca, w których niegdyś wyginął, a odpowiednie dla niego siedliska znów istnieją),
- ochrona chomika europejskiego (różnorodne działania w celu zachowania najbardziej kolorowego, a jednocześnie najbardziej zagrożonego w skali globalnej ssaka polskiej fauny),
- program CHELONIA (ochrona żółwia błotnego - głównie w Wielkopolsce),
- ochrona kulika wielkiego w Wielkopolsce (realizowana we współpracy z RDOŚ w Poznaniu),
ochrona walorów przyrodniczych Doliny Noteci (program prowadzony przez Koło Nadnoteckie "Salamandry"),


Działania prawne i lobbingowe
Natura 2000 (starania o właściwe wyznaczenie sieci Natura 2000 w Polsce, tworzenie kolejnych wersji tzw. Shadow List, tworzenie planów ochrony obszarów i kontrola ich skutecznej ochrony),
program Ginące Gatunki (ograniczanie zagrożeń wynikających z nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami),
- zapobieganie szkodom przyrodniczym ich likwidacja (wprowadzanie w życie tzw. Dyrektywy Odpowiedzialnościowej i Ustawy Szkodowej - praktyczne wykorzystywanie narzędzi prawnych wprowadzonych przez te akty),
doskonalenie prawa ochrony przyrody (opiniowane projektów aktów prawnych i ich zmian, lobbing na rzecz zwiększenia skuteczności polskich przepisów i ich zgodności z prawem UE),
- program E-inwazje (ograniczanie nielegalnego handlu internetowego inwazyjnymi gatunkami obcymi),
- Polska na forum międzynarodowym (monitorowanie przestrzegania przez Polskę porozumień i konwencji przyrodniczych, lobbing na szczeblu międzynarodowym na rzecz zwiększenie skuteczności ochrony przyrody w skali globalnej).


Edukacja przyrodnicza
konkursy wiedzy przyrodniczej (konkursy dla uczniów szkół różnych szczebli, ukwierunkowane na pasjonatów przyrody),
Foto-Eko (Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej),
Magazyn Przyrodniczy SALAMANDRA (czasopismo dla wszystkich miłośników przyrody),
publikacje, wystawy, prelekcje, wycieczki, konferencje, kampanie medialne... (związane z różnymi problemami ochrony przyrody).

 

Nasze koła

Akademickie Koło Chiropterologiczne
PTOP „Salamandra” w Gdańsku
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
tel. kom.: 606 22 19 93
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Akademickie Koło Chiropterologiczne
PTOP „Salamandra” w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
tel.: 91 449 63 74
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Koło PTOP „Salamandra” w Łodzi
ul. Konopnickiej 10
97-532 Żytno
tel. kom.: 664 709 732
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.facebook.com/salamandralodz

Nadnoteckie Koło PTOP 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
http://www.notec.salamandra.org.pl
https://www.facebook.com/nadnoteckie

I Galicyjskie Koło PTOP „Salamandra”
ul. Okulickiego 4, 36-200 Brzozów
tel.: 692 06 69 63 i 662 17 66 87
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Pomóż nam ratować przyrodę!
Wstąp do PTOP "Salamandra"!

 

 

Członkostwo w innych organizacjach i koalicjach

PTOP „Salamandra” jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych:

 

IUCN

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody

BatLive Europe

Koalicja organizacji zajmujących się ochroną nietoperzy w Europie

CEEweb for Biodiversity

Środkowo- i Wschodnioeuropejska Sieć dla Bioróżnorodności

 

Należymy także do krajowych koalicji:

 

Porozumienie na rzecz Ochrony Nietoperzy

Koalicja Ratujmy Rzeki

 10p  Koalicja 10%

Polski Komitet Krajowy IUCN

 

 

 

 

Działalność PTOP „Salamandra” w organizacjach międzynarodowych w roku 2020, w tym składki członkowskie, została dofinansowana ze środków otrzymanych od NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.