Wstąp do „Salamandry”

Co zrobić, żeby zostać członkiem PTOP „Salamandra”?

Wystarczy wypełnić deklarację członkowską i przesłać pod nasz adres, wpłacając składkę o wybranej wysokości. Składka jest ważna do końca roku, w którym się ją opłaciło. W przypadku osób zapisujących się do Towarzystwa w listopadzie lub grudniu, ich pierwsza składka jest ważna do końca następnego roku.

Wznowienie lub przedłużenie członkostwa nie wymaga ponownego wypełnienia deklaracji.

Prawa i obowiązki członków PTOP „Salamandra”

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa, jego członek ma prawo:

  • uczestniczyć w działaniach Towarzystwa,
  • uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu,
  • wybierać i być wybieranym do wszelkich władz Towarzystwa, pod warunkiem ukończenia 16 roku życia,
  • co najmniej dwa razy do roku otrzymywać informacje o działalności i planach Towarzystwa.

Obowiązki członka to:

  • wspieranie, w miarę swoich możliwości, działań statutowych Towarzystwa,
  • regularne płacenie składek.

Wysokość rocznych składek członkowskich

A PEŁNA 50 zł
B ULGOWA 20 zł przysługuje osobom niepełnoletnim
F ZAGRANICZNA PEŁNA 15 EURO dotyczy osób z zagranicznym adresem korespondencyjnym
G ZAGRANICZNA UCZNIOWSKA 7 EURO przysługuje osobom z zagranicznym adresem korespondencyjnym, które nie ukończyły 18 roku życia

 

Dokumenty

  • deklaracja członkowska do pobrania TUTAJ