Przepisy dotyczące zapobiegania szkodom

DYREKTYWA ODPOWIEDZIALNOŚCIOWA
I POWIĄZANE Z NIĄ AKTY PRAWA KRAJOWEGO

  1. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu
  2. Przepisy polskie związane z Dyrektywą Odpowiedzialnościową
  3. Formularze zgłoszenia bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku

  4. Omówienia przepisów