INWAZJA OBCYCH (gatunków)!

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się na całym świecie istotny wzrost przypadków zamierzonego i przypadkowego wprowadzania do środowiska naturalnego roślin i zwierząt należących do obcych gatunków inwazyjnych. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, mające silnie negatywy wpływ na rodzimą różnorodność biologiczną.

Grupa Specjalistów ds. Gatunków Obcych (ISSG) Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) opracowała listę 100 najgroźniejszych gatunków inwazyjnych. Znajduje się na niej m.in. bardzo popularny na rynku terrarytyczno-akwarystycznym podgatunek żółwia ozdobnego - żółw czerwonolicy Trachemys scripta elegans. W ciągu ostatnich kilku lat wielokrotnie byliśmy informowani o obecności tych gadów w różnego rodzaju zbiornikach wodnych na terenie całego kraju. Dane te spływały jednak w sposób nieusystematyzowany i miały charakter przypadkowych doniesień. Dlatego PTOP „Salamandra”, chcąc poznać prawdziwą skalę problemu, rozpoczyna spis powszechny wolnościowych stanowisk obcych gatunków żółwi słodkowodnych w naszym kraju. W tym celu uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej specjalny formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego każdy może wskazać miejsca obserwacji tych gadów w naturze.

Bardzo często żółwie te wypuszczane są do oczek wodnych i stawów  na ogródkach działkowych, skąd niejednokrotnie uciekają i dostają się do rzek i jezior. Dlatego będziemy wdzięczni za przekazywanie informacji o kampanii znajomym działkowiczom, wędkarzom i innym osobom spędzającym aktywnie czas w terenie. Dzieki zgromadzonym danym poznamy skalę inwazji i będziemy mogli podjąć działania ochronne gatunków rodzimych. Docelowo chcielibyśmy aby powstał azyl dla żółwi obcych gatunków aby każdy, kto chce pozbyć się żółwia lub znajdzie okaz w naturze, mógł go przekazać do miejsca, gdzie nie będzie zagrażał rodzimej przyrodzie.

Równolegle do prowadzonego spisu, PTOP „Salamandra” rozpoczyna kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na wprowadzony niedawno obowiązek uzyskiwania zezwoleń na przetrzymywanie okazów obcych gatunków inwazyjnych takich jak np. żółw czerwonolicy. Chcemy też przestrzec przed ich wypuszczaniem do środowiska naturalnego. Wierzymy, że osoby które do tej pory dopuściły się takich czynów, były po prostu nieświadome ich konsekwencji – zarówno przyrodniczych jak i prawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi tego problemu, udostępnionymi na stronach kampanii.


POMÓŻ NAM ZDOBYĆ INFORMACJE O ZAOBSERWOWANYCH ŻÓŁWIACH
KTOKOLWIEK WIDZIAŁ, KTOKOLWIEK WIE...
...NIECH NAPISZE!

Do rozdania mamy setki atrakcyjnych nagród!


 

ZOBACZ SPOT!