Przekaż darowiznę

Pomóż nam ratować dziką przyrodę!
 
 
Przekaż darowiznę na rzecz PTOP „Salamandra” .

Numer naszego konta: 31 1020 4027 0000 1802 0401 6929

Dzięki Państwa wsparciu finansowemu będziemy mogli skuteczniej działać na rzecz środowiska przyrodniczego. Każda kwota jest dla nas bardzo ważna.

Przekazane Przez Państwa  pieniądze przeznaczymy na realizację celów statutowych naszego Towarzystwa, którymi są:
  • zachowanie i odtwarzanie różnorodności środowiska naturalnego oraz ochrona konkretnych obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej,
  • podnoszenie stanu wiedzy naukowej na temat środowiska przyrodniczego;
  • szerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej w społeczeństwie,
  • kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli,
  • wpływanie na doskonalenie prawa dotyczącego ochrony i wykorzystywania środowiska oraz zasobów naturalnych.
Mogą Państwo wesprzeć realizację konkretnego programu bądź ogólną działalność naszego Towarzystwa.

Darowizna przekazana przez Państwa na rzecz PTOP „Salamandra” może zostać odpisana od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania:
  • darczyńca będący osobą fizyczną może od dochodu odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% dochodu w roku podatkowym,
  • darczyńca będący osobą prawną może od dochodu odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 10% dochodu w roku podatkowym,
  • osoby rozliczające się z fiskusem według stałej, liniowej stawki PIT-19% nie mogą skorzystać z odliczenia od podatku z tytułu przekazanej darowizny.
 
Wszystkim naszym darczyńcom jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc. Bez Waszego wsparcia nie bylibyśmy w stanie zdziałać tak wiele na rzecz ochrony przyrody.
 
BARDZO WAM DZIĘKUJEMY!!!
 

WSPIERAJĄ NAS