Rada Programowa


Przewodnicząca Rady Programowej
Joanna Strzelczyk

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej
Alicja Jagielska

Sekretarz Rady Programowej
Ewa Olejnik

Przwodnicząca Komisji Rewizyjnej
Adriana Bogdanowska

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Graclik

Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Jolanta Węgiel

Członkowie
Mirosław Jurczyszyn
Julia Kończak
Krystyna Laskowska-Dzięciołowska
Marek Maluśkiewicz
Agnieszka Szubert-Kruszyńska
Michał Wojciechowski