Rada Programowa

 

Skład Rady Programowej:

Alicja Jagielska

Marta Kepel

Agnieszka Graclik

Joanna Strzelczyk

Mirosław Jurczyszyn

Anna Grebieniow

Julia Kończak

Aleksandra Lange

Grzegorz Wojtaszyn

Mateusz Ciechanowski

Przemysław Wylegała

Marek Przewoźny