Międzynarodowa wystawa CITES

CITES exhibition in Katowice Jeszcze do końca kwietnia w Silesia City Center w Katowicach obejrzeć można naszą wystawę, promująca zagadnienia związane z Konwencją o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem.


Ekspozycja składa się z 20 plansz przedstawiających różne gatunki i wyższe grupy taksonomiczne objęte ochroną na mocy CITES. Opracowana została przez PTOP „Salamandra”, we współpracy z CEEweb for Biodiversity – siecią przyrodniczych organizacji pozarządowych z Europy Środkowo-Wschodniej.


Przedsięwzięcie to ma charakter międzynarodowy – wystawa wydrukowana została w 9 wersjach językowych. Obecnie poza Polską wystawę obejrzeć można w Bułgarii, Rumunii i na Słowacji. Od lipca prezentowana będzie również na Ukrainie, Węgrzech, w Chorwacji i Serbii. Większość zdjęć wykorzystanych na potrzeby tego przedsięwzięcia udostępnionych zostało bezpłatnie przez fotografów przyrody z różnych zakątków świata: Nowej Zelandii, RPA, Meksyku, Holandii, USA, Francji, Indii, Wielkiej Brytanii i oczywiście Polski. Po zakończeniu ekspozycji w Katowicach wystawa przeniesiona zostanie do Krakowa, gdzie prezentowana będzie w Nowohuckim Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy!


alt