NIE DAJ PLAMY – kontynuacja!

Właśnie rozpoczęła się druga część ogólnopolskiej kampanii na rzecz ograniczenia nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem.
Podobnie jak w czerwcu, nasze billboardy zobaczyć można w różnych miastach Polski: Bydgoszczy, Gdańsku Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Sosnowcu, Szczecinie, Tychach, Warszawie, Wrocławiu i Zabrzu, zaś kampanijne plakaty (tzw. citylighty) prezentowane są na wiatach wybranych przystanków MPK w Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu.
Mamy głęboką nadzieję, że dzięki tej akcji uda się nam zwrócić uwagę polskiego społeczeństwa na problem wymierania gatunków na skutek rabunkowego pozyskiwania dzikich zwierząt do celów komercyjnych. Termin realizacji drugiej części kampanii nie jest przypadkowy. Chcielibyśmy, aby zakupy poprzedzające święta Bożego Narodzenia, były zakupami świadomymi. Jeśli decydujemy się na nabycie okazu należącego do gatunków zagrożonych wyginięciem, koniecznie upewnijmy się, czy jego pochodzenie jest odpowiednio udokumentowane. Kupowanie chronionych roślin i zwierząt o nieznanym pochodzeniu przyczynia się do ich wymierania w naturze i jest traktowane w Polsce jako przestępstwo.

 

Borys Kala