Żabie udka, ślimaki i…

Zaskakujące wyniki badań przedstawili naukowcy z Londyńskiego Towarzystwa Zoologicznego (ZSL). Na paryskim lotnisku Roissy-Charles de Gaulle skontrolowali 29 lotów z Afryki Centralnej i Zachodniej. Spośród 134 pasażerów, 83 przewoziło różne produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym żywy inwentarz) zaś w bagażach 9 osób wykryto dziczyznę, fachowo określaną jako „bushmeat”*. Warto podkreślić, że dziczyzna przewożona była w dużych ilościach – jeden z pasażerów wiózł aż 51 kg egzotycznej kontrabandy. Na podstawie przeprowadzonych badań naukowcy oszacowali, że tygodniowo przez paryskie lotnisko wwożone jest około 5 ton dziczyzny! Najprawdopodobniej zbliżone ilości wprowadzane są na teren Unii Europejskiej również przez inne większe miasta. Zjawisko to jest konsekwencją rosnącej liczby emigrantów afrykańskich, dla których „bushmeat” jest częścią tradycyjnego menu.

Kontrole przeprowadzone na paryskim lotnisku wykazały, że najczęściej wwożone są okazy w formie uwędzonych części, lub całych zwierząt, przy czym w wielu przypadkach identyfikacja gatunków jest bardzo trudna. W takich sytuacjach przynależność taksonomiczna ustalana była na podstawie wyizolowanych szkieletów lub ich części. Wśród zatrzymanych okazów stwierdzono m.in. różne gatunki naczelnych, krokodylowate, wielkoszczury, małe antylopy, łuskowce czy też mrówkojady. Blisko 40 % zwierząt należało do gatunków objętych ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES).

Również w naszym kraju odnotowano już próby wwiezienia "bushmeat" z Afryki. Pod koniec zeszłego roku na lotnisku w Warszawie celnicy zatrzymali obywatelkę Kamerunu, która próbowała wwieźć do Polski mięso z małpy. Sprawa została skierowana do sądu. Należy podkreślić, że spożywanie dziczyzny może wywołać różnego rodzaju choroby odzwierzęce niebezpieczne dla życia człowieka, takie jak np. małpia ospa czy gorączka krwotoczna.


Borys Kala

*  bushmeat - mięso pozyskiwane z dzikich zwierząt lądowych. W Afryce słowo „bush” często używane jest jako równoważnik słowa „forest” - las, stąd „bushmeat” oznacza „leśne mięso”, lub po prostu „dziczyznę”. Pozyskiwanie dziczyzny na większą skalę często prowadzi do zaniku lokalnych populacji zwierząt. Jest to szczególnie poważny problem w przypadku gatunków zagrożonych wyginięciem.


alt