Żako w Kongo potrzebują pomocy

Ponad 500 nielegalnie odłowionych papug żako zatrzymali celnicy na lotnisku w Kavumu w Republice Demokratycznej Kongo. Skonfiskowane zwierzęta błyskawicznie przekazano do pobliskiego Azylu Ssaków Naczelnych Lwiro (Lwiro Primate Sanctuary). Większość z nich była w bardzo złej kondycji – wygłodzone i odwodnione ze skrzydłami posklejanymi taśmą klejącą. Do chwili obecnej spośród 523 papug padło 29 osobników.

Ptaki mają zostać wypuszczone z powrotem na wolność, jednak zanim to nastąpi wymagają intensywnych zabiegów rehabilitacyjnych. Niestety azyl wogóle nie jest przystosowany do przetrzymywania ptaków, tym bardziej w tak dużej liczbie. W chwili obecnej zbierane są środki na niezbędne zabiegi weterynaryjne oraz budowę woliery, w której papugi będą miały możliwość latania. Jest to szczególnie istotne dla rekonwalescencji tych osobników, którym na skutek skrępowania skrzydeł taśmą klejącą uszkodzono lub wyrwano pióra.

W akcję włączyła się m.in. międzynarodowa organizacja World Parrot Trust (WPT), która przekazała azylowi środki na pokrycie najważniejszych kosztów związanych z zatrzymanymi żako. Pomoc WPT na tym się nie skończyła. W chwili obecnej trwa ogólnoświatowa akcja zbierania funduszy na dalsze wspieranie akcji przywracania skonfiskowanych żako dzikiej przyrodzie. Środki na wsparcie akcji przekazywać można poprzez specjalnie założoną w tym celu stronę internetową.

Borys Kala


alt