Przykład przykładnego karania

Surowy wyrok za próbę przemytu dwóch rogów nosorożca zasądził sąd w prowincji Guangxi w Chinach. Obywatel „Państwa Środka”, zajmujący się od ponad 10 lat tradycyjną medycyną chińską skazany został na 12 lat pozbawienia wolności za próbę nielegalnego przerzutu kontrabandy z Wietnamu do Chin. Skazany zakupił rogi od Wietnamczyka za równowartość ponad 60 tys. USD, przy czym była to kwota znacząco zaniżona. Policja wyceniła ich wartość na ponad 120 tys. USD! Z uwagi na duży popyt, ten deficytowy towar osiąga w ostatnich latach bardzo wysokie ceny – kilogram rogu nosorożca przewyższa nawet pięciokrotnie wartość kilograma złota!

Po aresztowaniu, przemytnik przyznał się, że kilkukrotnie odwiedzał Wietnam w celu sprowadzenia rogów nosorożca do Chin. W trakcie rozprawy zmienił jednak zeznania, twierdząc, że rogi przewoził tylko raz i nie miały być one wykorzystywane do celów komercyjnych. Zakazany towar miał pomóc skazanemu w leczeniu nadciśnienia i zapalenia wątroby. Na potwierdzenie nowego zeznania adwokaci przemytnika przedstawili wyniki badań lekarskich, prosząc jednocześnie o ulgowe potraktowanie ich klienta.

Sąd uznał jednak, że przemyt okazów gatunków zagrożonych wyginięciem jest poważnym naruszeniem przepisów międzynarodowych, zaś osoba oskarżona kilkukrotnie zaangażowana była w przemyt rogów nosorożcy, które następnie nielegalnie sprzedawała w miejscu prowadzenia swojej działalności.

Obecnie na świecie występuje pięć gatunków nosorożcy – dwa w Afryce i trzy w Azji. Cztery spośród nich bardzo poważnie zagrożone są wyginięciem, głównie z uwagi na kłusownictwo napędzane olbrzymim popytem na rogi tych ssaków. Są one wykorzystywane w tradycyjnej medycynie chińskiej, jako „skuteczne” panaceum na większość znanych chorób.  


Borys Kalaalt