Pieczyste z misia

W grudniu 2009 roku, inspektorzy Czeskiej Agencji Ochrony Środowiska (Czech Environmental Inspectorate, w skrócie CEI) przeprowadzili kontrolę w jednej z czeskich restauracji, która w swoim jadłospisie miała m.in. mięso z niedźwiedzia. Pracownicy restauracji nie byli w stanie określić z jakiego dokładnie gatunku pochodzi mięso, przedstawiając jedynie rachunek wystawiony przez jedną z czeskich hurtowni. W hurtowni okazało się, że 22 kg mięsa sprzedanego do restauracji pochodzi z niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos, które zakupione zostało z kolei od firmy słowackiej. Na terenie Słowacji polowania na niedźwiedzie dopuszczalne są na podstawie specjalnych zezwoleń. Ze wszystkich legalnie zabitych niedźwiedzi pobierane są próbki, które przesyłane są do jednego ze słowackich uniwersytetów, gdzie naukowcy wykorzystują je do różnego rodzaju analiz. W związku z powyższym pracownicy CEI przesłali pobrane próbki mięsa do słowackiego uniwersytetu w celu potwierdzenia, czy oferowane mięso pochodzi z legalnie pozyskanych niedźwiedzi. Przez pół roku uniwersytet nie udzielił Agencji żadnej odpowiedzi. W międzyczasie, z innych źródeł, CEI dowiedziało się, że przedmiotowe mięso pochodziło od niedźwiedzia upolowanego przez… pracowników tego samego uniwersytetu, do którego wysłali próbki do analizy! Uniwersyteccy myśliwi posiadali co prawda pozwolenie na pozyskanie niedźwiedzia, jednak zastrzelili osobnika większego niż wynikało to z zezwolenia. W rezultacie Słowacka Agencja Ochrony Środowiska (Slovak Environmental Agency, w skrócie SEA) nałożyła na uniwersytet karę pieniężną, zaś wniosek uniwersytetu o zwolnienie z zakazu komercyjnego wykorzystania upolowanego niedźwiedzia został odrzucony. Mimo to, mięso z niedźwiedzia zostało wprowadzone na rynek.
Oferowanie sprzedaży okazów gatunków ujętych w Aneksie A do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 338/97, takich jak np. niedźwiedź brunatny, bez odpowiednich świadectw zwalniających z zakazu handlu nimi, jest pogwałceniem przepisów wspólnotowych. W związku z powyższym zarówno czeska restauracja jak i hurtownia zostały ukarane, a informacja o wprowadzeniu mięsa na rynek przekazana została również do SEA.  


Borys Kala

(na podstawie informacji prasowej CEI)


alt