Rekiny płyną z CITES

Sphyrna-lewini 1k Mimo tradycyjnego sprzeciwu Japonii, Chin i kilkudziesięciu innych krajów, państwa będące stronami CITES wstępnie zdecydowały o włączeniu 5 gatunków rekinów do Załącznika II tej Konwencji.

W ostatnich latach kraje z nieformalnej, azjatyckiej koalicji prorybackiej skutecznie blokowały objęcie rekinów ochroną Konwencji o międzynawowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Jednak dzisiaj stało się inaczej. Dobre przygotowanie propozycji (przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone i kilka krajów Ameryki Łacińskiej), silna kampania promocyjna wielu zainteresowanych państw i organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim wciąż pogarszające się sytuacja różnych gatunków rekinów zdecydowały, że w trakcie dzisiejszego głosowania przyjęto propozycje włączenia 5 gatunków rekinów do Załącznika II CITES. Dotyczy to żarłacza śledziowego (Lamna nasus), żarłacza białopłetwego (Carcharhinus longimanus) i głowomłotów: tropikalnego (Sphyrna lewini), olbrzymiego (S. mokarran) i pospolitego (S. zygaena). Wszystkie te propozycje uzyskały nieco ponad wymagane 2/3 głosów. Sprawa nie jest jeszcze przesądzona, gdyż było to na razie głosowanie na tak zwanym Komitecie I CITES. Głosowanie może zostać jeszcze wznowione na posiedzeniu plenarnym. Tak stało się podczas poprzedniej Konferencji Stron w przypadku żarłacza śledziowego, który wówczas jako jedyny uzyskał wymagane poparcie na Komitecie I, ale podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym przepadł, gdyż zabrakło jednego głosu do wymaganej większości. Pozostaje trzymać kciuki, by tym razem tak się nie stało.

Kolejną ważną decyzją było przegłosowanie włączenia do Załącznika II CITES obu gatunków mant (Manta birostris i M. alfredi), co zostało zaproponowane przez Ekwador. Dziś także bez sprzeciwu (choć przy niechęci Japonii) zdecydowano o przeniesieniu z ałącznika II do Załącznika I słodkowodnej ryby piły (Pristis microdon). Można więc uznać, że dzień był wyjątkowo udany dla ochrony fauny morskiej.

 


 

P.S.

14 marca 2013 r., podczas posiedzenia plenarnego Konferencji Stron CITES, Strony Konwencji ostatecznie potwierdziły wcześniejsze decyzje dotyczące rekinów, mant i ryby piły, podjęte na Komitecie I. Propozycje, by ponownie otworzyć debaty w sprawie żarłacza białopłetwego i głowomłotów, zostały odrzucone ponad 2/3 głosów.

Dodatkowo strony zdecydowały, że w przypadku południowoamerykańskich, słodkowodnych płaszczek z gatunków Paratrygon aierbea i Potamotrygon motoro, zostanie utworzona grupa robocza, która do czasu kolejnej Konferencji Stron CITES rozważy stan ich populacji i zagrożenia. W skład grupy wejdą przedstawiciele państw zasięgu tych ryb. Podczas obrad Komitetu I kilka dni temu wnioski o objęcie tych gatunków ochroną CITES zostały odrzucone ze względu na brak wystarczających danych.