Jak rejestrować zwierzęta?

szkolenie-rej Czy można zarejestrować tygrysa? Czy cyrk jest zwolniony z obowiązku zgłoszenia małpki do rejestru? Jakie dokumenty trzeba dołączyć do krokodyla darowanego lubej? Wszystkiego tego uczą się pracownicy starostw z Wielopolski na warsztatach zorganizowanych przez PTOP „Salamandra”.

Przepisy dotyczące rejestracji zwierząt są w Polsce dość skomplikowane, a w dodatku zmieniają się dość często. Od niedawna, poza niektórymi żywymi zwierzętami chronionymi w ramach Konwencji CITES i pokrewnych przepisów unijnych, trzeba rejestrować także zwierzęta niebezpieczne dla ludzi. Zapewne w czerwcu ukaże się nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej, zawierające znowelizowaną listę gatunków podlegających ograniczeniom w obrocie na terenie Wspólnoty. Będzie ono zawierało sporo nowych gatunków, które automatycznie zostaną w Polsce objęte obowiązkiem rejestracji. Na podstawie jakich dokumentów będzie można tego dokonać?

Pracownicy starostw, którzy zajmują się rozpatrywaniem wniosków o wpis do rejestru zwierząt z niektórych chronionych, niebezpiecznych lub inwazyjnych gatunków, muszą wciąż uaktualniać swoją wiedzę, by nadążać za zmianami oraz sprawnie i prawidłowo oceniać przedkładane wnioski. Dlatego Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” już po raz trzeci organizuje szkolenie z tego zakresu. W dniach 14-16 maja uczestnicy warsztatów prowadzonych w Poznaniu nad jeziorem Kierskim nie tylko zgłębiają zawiłości polskich przepisów, ale w ramach zajęć praktycznych uczą się korzystania z dostępnych baz danych i rozpatrują przykładowe wnioski, wzorowane na rzeczywistych, bardziej skomplikowanych sprawach.

Serie szkoleń prowadzonych w latach 2008 i 2010 miały charakter ogólnopolski. Tym razem w warsztatach dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uczestniczą jedynie urzędnicy z Wielkopolski. Jednak „Salamandra” nie wyklucza zorganizowania w niedalekiej przyszłości zajęć także dla osób z innych regionów, jeśli będzie takie zainteresowanie.