Rak szlachetny w Wielkopolsce zagrożony

rak-szlachetny Jedyne znane stanowisko raka szlachetnego na terenie Wielkopolski jest właśnie niszczone. Jedna z gmin wykorzystuje środki unijne do regulacji rzeki, w której żyją te chronione i zagrożone wyginięciem zwierzęta.

Prace hydrotechniczne na odcinku rzeki, na którym występuje rak szlachetny Astacus astacus, polegają na standardowej „regulacji”, usuwaniu osadów dennych, regulacji umacnianiu brzegów. Rzeka, w której dzięki jej naturalnemu charakterowi zachowało się w miarę urozmaicone życie biologiczne, z kilkoma gatunkami chronionymi – w tym rakiem szlachetnym, zamienia się w kolejny jałowy kanał.

Informację o tym PTOP „Salamandra” otrzymało dziś. Niezwłocznie powiadomiliśmy właściwy urząd gminy oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu, przekazując tak zwane „zgłoszenie szkody w środowisku”. Liczymy na szybką interwencję i będziemy monitorować tę sprawę.
Niestety – wykonywanie tego typu prac bez wcześniejszego właściwego rozpoznania walorów przyrodniczych, które ulegną dewastacji, jest obecnie w Polce praktyką powszechną.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ew. pozostałościom raków szlachetnych na tym stanowisku, nie podajemy do publicznej wiadomości jego lokalizacji.

 


Zobacz także artykuł: Raki bez tajemnic