Warsztaty dot. CITES dla Policji i Służby Celnej

IMG 20150319 121431-kopia Pod koniec zeszłego tygodnia funkcjonariusze Policji i Służby Celnej koordynujący w Polsce przestrzeganie przepisów Unii Europejskiej związanych z Konwencją Waszyngtońską (CITES), spotkali się na specjalnych warsztatach zorganizowanych w Dębe pod Warszawą.

Przedsięwzięcie przeprowadzone zostało przez PTOP "Salamandra" przy współpracy z Ministerstwem Finansów, Komendą Główną Policji, Ministerstwem Środowiska oraz Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie. W trakcie warsztatów uczestnicy przećwiczyli pod okiem specjalisty m.in. umiejętność identyfikacji wybranych gatunków gadów ujętych w aneksach do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Ponadto przedstawiciele poszczególnych instytucji współrealizujących przedsięwzięcie wystąpili z prezentacjami multimedialnymi z zakresu aktualnych tematów związanych z wdrażaniem i egzekwowaniem CITES w Polsce. Nie zabrakło również czasu na dyskusje, podczas których analizowano praktyczne problemy na jakie napotykają funkcjonariusze w trakcie egzekwowania przepisów z tego zakresu w naszym kraju.


Warsztaty przeprowadzone zostały przez nasze Towarzystwo w ramach projektu "Edukacja służb egzekwujących CITES w Polsce", współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz IFAW.

loga NF IFAW1