Zabieramy się za żółwie


IMG 1111-k Salamandra będzie chronić żółwie błotne w ramach Program CHELONIA. W pierwszej kolejności planujemy zaopiekować się największą znaną populacją tych gadów w Wielkopolsce, znajdującą się w okolicach Leszna. Wciąż nie została ona dokładnie rozpoznana. Brak m.in. informacji o lokalizacjach lęgowisk oraz zimowisk żyjących tam żółwi.

W przypadku lęgowisk, problem poważny, gdyż najprawdopodobniej znajdują się one na polach uprawnych, na których prowadzone są co roku zabiegi agrotechniczne. Biorąc pod uwagę, że komory lęgowe żółwi błotnych są stosunkowo płytkie (kilkanaście cm głębokości), zabiegi takie niszczą lęgi i stanowią poważne zagrożenie dla trwałego istnienia tego stanowiska żółwi.

IMG 0980-k Lęgowiska i zimowiska wyszukiwać będziemy przy użyciu badań telemetrycznych - odłowionym żółwiom będziemy pancerzach instalować na nadajniki, które na bieżąco będą nas informować o miejscu przebywania poszczególnych osobników. Na podstawie uzyskanych informacji możliwe będzie zaplanowanie odpowiednich działań ochronnych.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Spółki AQUANET SA, w ramach konkursu „Eko Asy - człowiek dla Ziemi”.