Skuteczna egzekucja CITES w Polsce - warsztaty dla prokuratorów

IKRA W dniach 27-29 maja 2015 w Falentach pod Warszawą odbyły się I Warsztaty dla przedstawicieli prokuratur okręgowych z całego kraju, dotyczące przestępstw związanych z przemytem i handlem okazami gatunków chronionych przez Konwencję Waszyngtońską (CITES).

W warsztatach wzięło udział 46 prokuratorów. Podczas spotkania uczestnicy zgłębiali zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów krajowych, unijnych i międzynarodowych, regulujące handel zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin. Prezentowane były dane i przykłady z całego świata, pokazujące charakterystykę i skalę zjawiska nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami. Warsztaty zorganizowała PTOP „Salamandra” przy współpracy Prokuratury Generalnej. Wykładowcami byli biegli sądowi z zakresu CITES, przedstawiciele Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Finansów i eksperci z „Salamandry”. Warsztaty zrealizowane były w ramach projektu „Edukacja służb egzekwujących CITES w Polsce”, dofinansowanego przez NFOŚiGW oraz IFAW.

Magdalena Gołębiewska

loga NF IFAW1