Propozycja sieci NATURA 2000 oficjalnie znana

Ministerstwo Środowiska podało dziś do publicznej wiadomości oficjalną wersję propozycji sieci obszarów NATURA 2000. Wstępna analiza wskazuje, że jest ona mocno okrojona w stosunku do pierwotnych propozycji zgłaszanych i konsultowanych w ubiegłym roku.

Propozycja Ministerstwa jest dostępna w Internecie pod adresem: www.mos.gov.pl/1prace_legislacyjne/projekty_do_konsultacji/ochrona_przyrody/index.shtml

Andrzej Kepel