Ochrona gatunkowa łatwiejsza dla leśników?


popielica1 Minister Środowiska rozpoczął konsultacje projektu nowego rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Poza usunięciem kilku oczywistych błędów w dotychczasowym rozporządzeniu, na które zwracała uwagę „Salamandra” (np. bezsensownej ochrony wszystkich występujących na świecie jeży czy ryjówek) projekt ma na celu przede wszystkim ułatwienie gospodarki leśnej.

W projekcie znalazł się zapis, iż „jeżeli technologia prac uniemożliwia ich przestrzeganie”, „racjonalnej gospodarki leśnej” nie dotyczą zakazy wynikające z ochrony gatunkowej w odniesieniu do tych gatunków, które nie są równocześnie ochronione dyrektywami Unii Europejskiej (np. żołędnicy czy popielicy).

W projekcie wprowadzono także kilka zmian na listach gatunków chronionych. Zaproponowano do ochrony rybę - babkę czarną (co jest zgodne z postulatami „Salamandry” i PROP) oraz starano się dostosować listę chronionych ptaków do aktualnych informacji o zalatywaniu niektórych gatunków do Polski, co wydaje się pozbawione znaczenia praktycznego.

PTOP „Salamandra” jak zwykle przygotuje szczegółową opinię w odniesieniu do tego rozporządzenia. Osoby zainteresowane mogą przesyłać uwagi do biura naszego Towarzystwa.