Krótkie konsultacje zbyt krótkiego skrócenia polowań

cyraneczka 15 sierpnia rozpoczął się sezon polowań m.in. na 4 gatunki kaczek i łyski. 19 sierpnia Minister Środowiska ogłosił projekt rozporządzenia, które miałby przesunąć początek sezonu na 1 września. Dał 3 dni na przesyłanie uwag. W uzasadnieniu podano, że zmiana ma dostosować terminy do prawa Unii Europejskiej. Nie podano, w jaki sposób zamierza się anulować skutki trwających polowań.

Obecnie w Polsce wiele gatunków ptaków wodnych wychowuje młode do około połowy września. Dotyczy to zarówno gatunków łownych, jak objętych ścisłą ochroną. Tymczasem tradycyjnie polscy myśliwi rozpoczynają sezon polowań „na pióro” już w połowie sierpnia, czyli podczas okresu rozrodczego. Jest to szkodliwe przyrodniczo i jednoznacznie sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Od lat zwracaliśmy na to uwagę i wnioskowaliśmy o zmiany (więcej na ten temat np. tutaj: 2009 , 2012, 2018). Udostępniony do konsultacji projekt idzie w dobrym kierunku, tyle że… jest to pół kroku, podczas gdy konieczny jest cały. Czyżby Minister Środowiska zamierzał wynegocjować z kaczkami rozwiązanie kompromisowe: „My zaczniemy polować na was o 2 i pół tygodnia później, ale w zamian wy kończcie wasze lęgi o 2 i pół tygodnia wcześniej”? Biorąc pod uwagę zachodzące zmiany klimatyczne, należy się spodziewać raczej dalszego wydłużania, a nie skracania okresu rozrodczego ptaków wodnych.

Artykuł 44 ustawy Prawo łowieckie, dając Ministrowi Środowisko delegację do ustanawiania w drodze rozporządzeń okresów polowań na gatunki łowne, nie podaje, jakimi przesłankami powinien się przy tych decyzjach kierować. Jest to sprzeczne z zasadami techniki prawodawczej. W uzasadnieniu projektu nowelizacji nie wspomniano, by przeprowadzono jakąkolwiek analizę szkodliwego wpływu polowań na ptaki wodne w okresie, gdy wiele z nich wodzi jeszcze młode. W „Ocenie skutków regulacji” nie zaprzątano też sobie głowy jej skutkami przyrodniczymi. Jako jedyną przesłankę, którą się kierowano, podano potrzebę dostosowania polskich przepisów do dyrektywy ptasiej UE. Napisano ogólnikowo o wynikającym z tej dyrektywy obowiązku dostosowania okresów polowań „do zdefiniowanych na podstawie badań naukowych terminów rozpoczęcia i zakończenia sezonu lęgowego ww. gatunków dzikiego ptactwa.” Nie powołano się jednak na żadne źródło naukowe wskazujące, że sezon lęgowy ptaków wodnych w Polsce kończy się obecnie w sierpniu. Nic dziwnego – współczesne badania wskazują, że dzieje się to raczej w pierwszej lub drugiej dekadzie września.

Zapewne brak owej przyrodniczej analizy merytorycznej spowodował, że nie dostrzeżono, iż obecnie znajdujemy się już w innej sytuacji niż kilkanaście lat temu, gdy ornitolodzy z PTOP „Salamandra” i innych organizacji czy uczelni zaczęli wskazywać na konieczność przesunięcia inauguracji polowań na kaczki i łyski z połowy sierpnia na połowę września (czy nawet 20 września – wg opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody z 2014 r.).

Obecnie, między innymi w wyniku niewłaściwej „gospodarki łowieckiej”, krajowe populacje trzech spośród czterech łownych gatunków kaczek (czernicy, głowienki i cyraneczki) oraz łyski zostały doprowadzone do takiego stanu, że należy niezwłocznie zaprzestać jakichkolwiek polowań na nie (więcej informacji TUTAJ). Nie redukuje się populacji zagrożonych gatunków! Do czasu, aż ptaki te zostaną objęte ścisła ochroną gatunkową (lub odbudują swoje populacje) należy więc wprowadzić całoroczny okres ochronny, a nie skracać polowania o dwa tygodnie.

Mimo że czas trwania konsultacji jest bez racjonalnego powodu kuriozalnie krótki (wszak i tak nie zdąży się wprowadzić tej nowelizacji przed tegorocznym początkiem sezonu polowań), Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” oczywiście wysłało swoje uwagi do projektu. Zrobił to też Polski Komitet Krajowy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), a zapewne i kilka innych organizacji przyrodniczych. Zobaczymy, czy uwagi zostaną merytorycznie przeanalizowane i uwzględnione.

Andrzej Kepel

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (okresy-polowan_opinia-Salamandra.pdf)Opinia-PTOP-Salamandra_22.08.2020Opinia PTOP "Salamandra" na temat projektu zmian okresów polowań1290 Kb
Pobierz plik (pismo-MS-2020_2.pdf)Opinia-PKK-IUCN_22.08.2020Opinia Polskiego Komitetu Krajowego IUCN na temat projektu zmian okresów polowań903 Kb
Pobierz plik (pismo-konsultacje.pdf)pismo-MS-konsultacjePismo Ministra Środowiska z 19.08.2020 informujące o konsultacjach projektu zmian okresów polowań104 Kb
Pobierz plik (uzasadnienie-projektu-zmiany-okresow-polowan_19-08-2020.pdf)uzasadnienie-projektu-zmiany-okresow-polowanMinisterialne uzasadnienie do projektu zmian okresów polowań - wersja z 19.08.2020282 Kb
Pobierz plik (OSR-projektu-zmiany-okresow-polowan_19-08-2020.pdf)OSR-projektu-zmiany-okresow-polowanMinisterialna Ocena Skutków Regulacji dla projektu zmian okresów polowań - wersja z 19.08.2020546 Kb
Pobierz plik (projekt-zmiany-okresow-polowan_19-08-2020.pdf)projekt-zmiany-okresow-polowanProjekt zmian rozp. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne - wersja z 19.08.202066 Kb
Pobierz plik (Rozp-okresy-polowan_ujednolicone-22-08-2020.pdf)Rozporządzenie-okresy-polowańUjednolicony, aktualny tekst rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne824 Kb