Susły już się obudziły

Wg danych literaturowych oraz zeszłorocznych obserwacji, susły moręgowane budzą się ze swego snu zimowego na początku kwietnia. W tym roku pierwsze osobniki są już aktywne i ustalają swoje nowe terytoria.

Przysłowiowe śpiochy - susły moręgowane - wymarły w Polsce w latach 70. Dzięki programowi prowadzonemu przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, zwierzęta te powróciły do naszego kraju w roku 2005. Wówczas to pierwsza ich grupa została wypuszczona na łąkę koło Kamienia Śląskiego. Mimo że zima 2005/2006 była długa i szczególnie mroźna – susły doskonale ją przetrwały i w roku 2006 skutecznie się rozmnożyły. Przyrodnicy z „Salamandry” z niecierpliwością czekają, aby się przekonać, jak przetrwały kolejną, tym razem rekordowo ciepłą zimę.

 
 Jako pierwsze z nor wychynęły samce.
Fot. Andrzej Kepel

W warunkach Polski zwykle pierwsze osobniki z tego gatunku pojawiają się na powierzchni ziemi dopiero w pierwszych dniach kwietnia. Tak też było w roku ubiegłym, gdy pierwszy suseł został zaobserwowany 2 kwietnia. Jako pierwsze z zimowej hibernacji budzą się dorosłe samce, które niezwłocznie przystępują do ustalania swoich terytoriów. Samice wolą ten okres samczych swarów przespać - budzą się więc zwykle 2-3 tygodnie później i niezwłocznie przystępują do godów. W tym roku pierwsze osobniki zaobserwowano już 15 marca - z apetytem posilały się trawą w promieniach wiosennego słońca.

Ile susłów przetrwało kolejną zimę – okaże się dopiero w drugiej połowie kwietnia, gdy już na pewno wszystkie osobniki w Kamieniu Śląskim obudzą się i będzie można je policzyć.

Więcej informacji o susłach moręgowanych można znaleźć na stronie internetowej poświęconej programowi ich ochrony.

Andrzej Kepel

Każdy może wesprzeć akcję ratowania tych przesympatycznych zwierząt oraz inne działania na rzecz ochrony przyrody – np. przeznaczając na ten cel 1% swojego podatku.