Kolejne susły na wolności

Na łące w Głębowicach wypuszczono dziś 23 susły moręgowane. Jest to już trzecia grupa, którą wsiedlono tu od roku 2008. W ten sposób łąka ta stała się drugim miejscem w Polsce, gdzie występują te sympatyczne gryzonie.

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zaczęło odtwarzać populację susła moręgowanego w Polsce w roku 2005, wypuszczając pierwszą grupę tych zwierząt w okolicach Kamienia Śląskiego (woj. opolskie). Po trzech latach wsiedleń, gdy ta pierwsza kolonia susłów stała się już dość liczna, zaczęto wsiedlenia na kolejnym stanowisku – w Głębowicach, w woj. dolnośląskim. W najbliższych dniach specjaliści i wolontariusze z „Salamandry” będą prowadzić badania monitoringowe, by oszacować liczebność susłów na tej łące. Na podstawie wyników tych badań ocenią, czy stanowisko to wymagać będzie jeszcze kolejnego zasilenia w przyszłym roku.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się wsiedlanie na kolejnym, trzecim stanowisku – także na Dolnym Śląsku. Informacje o tym podamy wkrótce. Susły wypuszczane na wolność pochodzą z hodowli w ogrodzie zoologicznym w Poznaniu, założonej dzięki susłom przywiezionym głównie z Węgier.

Andrzej Kepel, Julia Kończak