O susłach w Turcji

W dniach od 27 września do 1 października br. w miejscowości Ordu (północna Turcja) odbyła się III Europejska Konferencja dot. Susłów (III EGSM). Uczestniczyło w niej 40 osób z 9 krajów. Wśród nich dwoje przedstawicieli "Salamandry".

Podczas trwającej 5 dni konferencji przedstawiono 17 prezentacji dotyczących ekologii i zachowania, genetyki, monitoringu i rozmieszczenia, ochrony oraz hibernacji susłów w Europie. Prelekcje odbywały się w XIX-wiecznym kościele (obecnie znajduje się tu Centrum Kultury Taşbaşi).

Ponadto uczestnicy mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań podczas sesji posterowej, połączonej z głosowaniem na najlepszy poster. Ku naszej radości największą liczbę głosów otrzymał plakat "Salamandry", dotyczący dotychczasowych wyników programu reintrodukcji susła moręgowanego w Polsce.

Dodatkową atrakcją konferencji był wyjazd do pochodzącego z IV wieku Monastyru Sumela k. Trabzon.

Europejska konferencja poświęcona susłom odbywa się co dwa lata. Pierwsza miała miejsce w 2006 r. na Węgrzech, a druga w 2008 r. w Republice Czeskiej. PTOP "Salamandra" podjęła się zorganizować IV EGSM w 2012 r. w Polsce. 

 

Julia Kończak