Gdy susły śpią, my działamy

Udało się! Otrzymaliśmy dofinansowanie na kolejny, czwarty już, etap programu "SUSEŁ". Dzięki wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez następne 3 lata będziemy mogli realizować działania mające na celu utrzymanie uzyskanych efektów i dalszą odbudowę populacji susła moręgowanego w Polsce.


Wśród planowanych działań jest m. in.:
- utworzenie czwartego stanowiska,
- montaż tablic informacyjnych dotyczących programu,
- sprowadzenie do Polski susłów z populacji źródłowych (z Węgier i Słowacji),
- wiosenny i letni monitoring istniejących stanowisk,
- przygotowanie materiałów promujących program (ulotki, koszulki, przypinki).

Już teraz zachęcamy wolontariuszy do śledzenia na bieżąco naszej strony. Pierwsze wyjazdy terenowe odbędą się w kwietniu.

Julia Kończak

alt