Wiosenne podpatrywanie susłów

W tym roku PTOP "Salamandra" rozpoczęło prowadzenie dodatkowego, wiosennego monitoringu susła moręgowanego w miejscach reintrodukcji. W kwietniu sprawdziliśmy stanowiska susłów w Głębowicach, Jakubowie Lubińskim i Kamieniu Śląskim.

Głównym celem monitoringu było sprawdzenie aktywności susłów, obserwacja zachowań godowych oraz wstępna ocena liczby czynnych nor na powierzchniach próbnych. Najciekawsze obserwacje udało się nam poczynić w Jakubowie Lubińskim. Mieliśmy tam możliwość śledzić potyczki między samcami ustalającymi swoje terytoria.

W kolejnych latach wiosenne badania będą kontynuowane, niezależnie od zasadniczego, letniego monitoringu, prowadzonego przez nas od samego początku programu.

Julia Kończak