Wyniki Konkursu "Ptaki Polski"

W dn. 27 lutego, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu odbył się etap wojewódzki Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych pt. „Ptaki Polski”. Wzięli w nim udział uczniowie, którzy najlepiej napisali test etapu szkolnego.

Zgodnie z regulaminem - uczestnicy najpierw napisali test, odpowiadając na takie m.in. pytania jak: „W jakim głównie środowisku występują czernice?”,  „Który z ptaków posiada maskujące ubarwienie, ułatwiające ukrycie się wśród runa leśnego?”, „Gdzie składa jaja brzegówka?”. Na podstawie testu (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 24) oraz dogrywki przeprowadzonej pomiędzy uczniami: Beata Witkowska, Anna Ciszak, Anna Wieczorek, Maciej Wachowiak, Anna Knap-Czechowska, którzy uzyskali w teście tę samą liczbę pkt.(22), wyłoniono następujących finalistów:

1. Tomasz Krawiec (liczba punktów uzyskanych w teście – 24) - I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży
2. Zuzanna Fryska (24) - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie
3. Mikołaj Dziedzic (24) - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance
4. Szymon Jasiński (23) - I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie
5. Mikołaj Szoszkiewicz (23) - VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
6. Krzysztof Kulwas (23) - Technikum Leśne w Goraju
7. Anna Wieczorek (22) - IV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
8. Anna Ciszak (22) - I Liceum Ogólnokształcące w Koninie
9. Maciej Wachowiak (22) - Liceum Ogólnokształcące im. św Marii Magdaleny w Poznaniu
10. Anna Knap-Czechowska (22) -  Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie

Finaliści musieli rozpoznawać gatunki ptaków na podstawie zdjęć, głosów oraz opisów. Przeprowadzono dogrywkę pomiędzy uczniami, którzy zdobyli w finale równą liczbę pkt (5): Zuzanną Fryską, Szymonem Jasińskim, Anną Ciszak i Maciejem Wachowiakiem. Na podstawie finału i dogrywki zakwalifikowano do ścisłego finału następujące osoby: Tomasz Krawiec, Mikołaj Dziedzic, Szymon Jasiński.

Ścisły finał składał się głównie, podobnie jak finał, z pytań polegających na wykazaniu się wiedzą praktyczną.

Na podstawie pytań ścisłego finału uczniowie zajęli następujące miejsca:
I miejsce - Szymon Jasiński (drugi od prawej)
II miejsce - Mikołaj Dziedzic (pierwszy od lewej)
III miejsce - Tomasz Krawiec (drugi od lewej)

laureaci

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom etapu wojewódzkiego Konkursu oraz ich nauczycielom!

Polskie Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” dziękuje instytucjom oraz osobom, które wsparły organizację Konkursu:
•    wolontariuszom;
• zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu (gospodarzowi etapu wojewódzkiego): Dyrektorowi – Panu Markowi Kordusowi, nauczycielce – Pani Joannie Gorzejewskiej oraz Panu Piotrowi Szymkowiakowi;
• sponsorom Konkursu: firmie Sławomir Czajkowski Kampanie SEO, Fundacji  Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urzędowi Miasta Poznania, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Wydawnictwu Vesper.

Ewa Olejnik
Główni sponsorzy konkursów