Wyniki Konkursu "Rośliny i zwierzęta polskich gór"

W dn. 12 marca, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu odbył się etap wojewódzki Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. „Rośliny i zwierzęta naszych gór”. Uczestniczyli w nim uczniowie, którzy najlepiej napisali test etapu szkolnego i okręgowego.

Uczestnicy najpierw napisali test, odpowiadając na takie m.in. pytania jak: „Co to jest wietlica alpejska?”, „Który z gatunków jest charakterystyczny dla buczyny karpackiej?”, „Który z gatunków, przy sprzyjającej pogodzie odbywa jesienią widowiskowe loty tokowe?”, „Jakiego typu kwiatostan ma jastrzębiec alpejski?”. Na podstawie testu oraz dogrywki przeprowadzonej pomiędzy uczniami, którzy zdobyli tę samą liczbę punktów w teście (13): Piotrem Wolniewiczem, Kacprem Nietsche, Agnieszką Michalak, Michałem Otworowskim i Zuzanną Zmudą, zakwalifikowano do finału etapu wojewódzkiego następujące osoby:

 • Agata Dzioba (liczba punktów uzyskanych w teście – 18) - Szkoła Podstawowa w Sławianowie
 • Szymon Koncewicz (16) - Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp.
 • Aleksandra Kulińska (16) - Gimnazjum w Borku Wlkp.
 • Kornelia Dratwińska (15) - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola
 • w Zębowie
 • Marek Koncewicz (15) - Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp.
 • Aleksandra Stępień (15) - Szkoła Podstawowa nr 19 w Poznaniu
 • Martyna Kaźmierska (15) - Gimnazjum w Gizałkach
 • Marcelina Góral (14) - Zespół Szkół nr 1 we Wrześni - Gimnazjum
 • Julia Krowiarz (14) - Gimnazjum w Trzcinicy
 • Piotr Wolniewicz (13) - Zespół Szkół w Gębicach

Ponadto, oprócz uczniów wyżej wymienionych – 12 dodatkowych osób zakwalifikowało się do etapu ponadwojewódzkiego Konkursu, który w tym roku odbędzie się w Świebodzinie.

Są to następujący uczniowie:

 • Zuzanna Zmuda (13) - ZPSPiG w Kopanicy
 • Agnieszka Michalak (13) - Gimnazjum w Słupcy
 • Michał Otworowski (13) - Gimnazjum w Borku Wlkp.
 • Kacper Nietsche (13) - Gimnazjum w Osiecznej
 • Aleksander Wruk (12) - Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu
 • Magdalena Zydorczak (12) - Prywatne Gimnazjum nr 1 w Obornikach
 • Wiktor Hoffman (12) - Szkoła Podstawowa w Wysokiej
 • Bartosz Zwoliński (11) - Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym
 • Martyna Piotrowska (11) - Gimnazjum nr 58 w Poznaniu
 • Klaudia Pfeifer (11) - Szkoła Podstawowa w Kosmowie
 • Jakub Krzaczkowski (11) - Gimnazjum w Gizałkach
 • Kacper Lis (11) - Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie

W finale znalazły się pytania polegające na rozpoznawaniu gatunków na podstawie zdjęć,  głosów, opisów, jak również pytania testowe i wymagające przyporządkowania cech do nazw gatunków. Na podstawie punktacji w finale, do ścisłego finału przeszli uczniowie:
Szymon Koncewicz, Aleksandra Kulińska, Aleksandra Stępień

Na podstawie pytań ścisłego finału uczniowie zajęli następujące miejsca:

Aleksandra Stępień – I miejsce (druga od prawej, wraz z nauczycielka i mamą)
Szymon Koncewicz – II miejsce (na środku)
Aleksandra Kulińska – III miejsce (trzecia od prawej)

laureaci Rosliny i zwierzeta polskich gor

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom etapu wojewódzkiego Konkursu oraz ich nauczycielom!

Etap ponadwojewódzki Konkursu odbędzie się 23 kwietnia, w Świebodzińskim Domu Kultury. Szczegóły dotyczące imprezy zostaną przesłane na adres szkół uczniów.

Polskie Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” dziękuje instytucjom oraz osobom, które wsparły organizację Konkursu:
•    wolontariuszom;
• Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu (gospodarzowi etapu wojewódzkiego): Dyrektorowi – Panu Markowi Kordusowi, nauczycielce – Pani Joannie Gorzejewskiej oraz Panu Piotrowi Szymkowiakowi;
•  sponsorom Konkursu: firmie Sławomir Czajkowski Kampanie SEO, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urzędowi Miasta Poznania, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ewa Olejnik
Główni sponsorzy konkursów