Konkursy przyrodnicze w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 PTOP „Salamandra” planuje organizację następujących konkursów przyrodniczych:
- Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych „Ptaki Polski”,
- Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Ssaki Polski”.

szpak Korkosz zmniejszone

Jednocześnie informujemy, że wyjątkowo tegoroczne konkursy przebiegać będą wg innego harmonogramu. Przewidujemy następujące zmiany:
- etapy szkolne obu konkursów planujemy przeprowadzić w styczniu 2017,
- w konkursie dla gimnazjów i szkół podstawowych zostanie pominięty etap okręgowy.

Dokładne informacje na temat konkursów zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz rozesłane drogą mailową do wszystkich szkół w Wielkopolsce pod koniec września.

Ewa Olejnik