Etap wojewódzki konkursu "Ssaki Polski" - wyniki

W dn. 25 marca br., w gościnnych od lat progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu (dziękujemy!) odbył się etap wojewódzki Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych pt. „Ssaki Polski”. Wzięli w nim udział uczniowie, którzy najlepiej napisali test etapu szkolnego.

Uczestnicy najpierw sprawdzali swoją mammologiczną wiedzę pisząc test i odpowiadając na takie m.in. pytania jak: „Kiedy nocki duże zaczynają zazwyczaj okres godowy?” czy też „Czym głównie odżywiają się jeże?”.

Na podstawie testu (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 24) oraz dogrywki przeprowadzonej pomiędzy uczennicami: Patrycja Kwitowska, Natalia Ptak i Natalia Wojtowicz, które uzyskały w teście tę samą liczbę pkt. (19), zakwalifikowano do finału następujące osoby:

  • Kinga Smardz (liczba punktów uzyskanych w teście – 23), Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie
  • Emilia Wachowiak (22 pkt.), Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Poznaniu
  • Klaudia Kaźmierska (21 pkt.), Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie
  • Weronika Kośmider (21 pkt.), I Liceum Ogólnokształcące w Kościanie
  • Piotr Wolniewicz (20 pkt.), Technikum Leśne w Goraju
  • Anna Nowicka (20 pkt.), II Liceum Ogólnokształcące w Koninie
  • Oliwia Leszczyńska (20 pkt.), VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
  • Olga Askutja (20 pkt.), XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
  • Patrycja Kwitowska (19 pkt.), Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie
  • Natalia Ptak (19 pkt.), Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Finaliści wykazywali się wiedzą na temat wyglądu ssaków, rozmnażania, odżywiania, tropów. Musieli też rozpoznać sarnę na podstawie wydawanego przez samca dźwięku. Przeprowadzono dogrywkę pomiędzy uczennicami, które zdobyły w finale równą liczbę pkt (7,5): Oliwią Leszczyńską i Olgą Askutją. Na podstawie finału i dogrywki zakwalifikowano do ścisłego finału następujące osoby: Olga Askutja, Kinga Smardz, Anna Nowicka.

W ścisłym finale pojawiły się m.in. takie gatunki jak: mopek, popielica, darniówka, rzęsorek, nornik. Trzeba było się także wykazać znajomością wyglądu... odchodów pozostawianych przez ssaki.

Na podstawie pytań ścisłego finału uczennice zajęły następujące miejsca:

I miejsce - Kinga Smardz (8 pkt.)
II miejsce - Anna Nowicka (6,5 pkt.)
III miejsce - Olga Askutja (5 pkt.)

laureatki male

Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom etapu wojewódzkiego Konkursu oraz ich nauczycielom!

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” dziękuje instytucjom oraz osobom, które wsparły organizację Konkursu:
•    wolontariuszom;
• Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu (gospodarzowi etapu wojewódzkiego): Dyrektorowi – Panu Markowi Kordusowi, nauczycielce – Pani Annie Kwaśniak oraz Panu Piotrowi Szymkowiakowi;
•  sponsorom Konkursu: Instytut Ochrony Środowiska, Jacobsony, JANGAR Grażyna Gach, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Lasy Państwowe, Multico Oficyna Wydawnicza, Planta Garden, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ewa Olejnik

wfosigw-poznan male


fotoeko 2016 IOS

 

plantagarden-logo


LOGO lASOW male

konkursy 2016 JACOBSONY 350

konkursy 2016 multico 300

konkursy 2016 jangar 300