Tuzin grantów na rzecz jeży

Konkurs grantowy „Biedronka z Salamandrą dla Jeży” został rozstrzygnięty. Przyznano wsparcie dla 12 przedsięwzięć z różnych regionów Polski.

jez-sal-bie-d

W ramach konkursu ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” można się było ubiegać o granty po 15 tysięcy złotych na działania ukierunkowane na praktyczną ochronę dziko występujących jeży. Środki pochodzą ze sprzedaży książki „Chrońmy zagrożone gatunki” towarzyszącej akcji lojalnościowej Biedronki „Gang Swojaków” i zostały przekazane przez tę sieć sklepów.

Na konkurs wpłynęło 13 wniosków od organizacji z różnych regonów Polski. Tylko jeden z nich nie spełniał warunków regulaminowych. Wszystkie pozostałe, ewentualnie po korektach zasugerowanych przez ekspertów z Komisji Konkursowej, zostały zakwalifikowane do dofinansowania. W 3 wypadkach przyznanie grantu jest warunkowe (organizacje muszą wpierw uzyskać wymagane prawem zezwolenia na planowane działania).

jezykWiększość projektowanych przedsięwzięć dotyczy pomocy jeżom poszkodowanym w wyniku działalności człowieka. Obejmuje to zarówno działalność ośrodków rehabilitacji zwierząt prowadzonych przez organizacje pozarządowe, jak i ratowanie jeży przez indywidualnych, lokalnych opiekunów. Nie zabrakło także przedsięwzięć ukierunkowanych na zmniejszanie zagrożeń dla tych zwierząt na terenach zamieszkanych przez człowieka. W ramach projektów można było dodatkowo uwzględniać działania edukacyjne i część organizacji skorzystała z tej możliwości.

Przedsięwzięcia będą realizowane jeszcze w tym roku. Wkrótce jeże obudzą się z hibernacji i rozpocznie się sezon intensywnych prac związanych z ochroną tych zwierząt. PTOP „Salamandra” stara się więc jak najszybciej podpisać umowy i przekazać środki. Pierwsze przelewy zapewne pójdą już w tym tygodniu.

Organizacje, którym przyznano wsparcie, mogą liczyć nie tylko na pieniądze. Podczas realizacji projektów przysługuje im także możliwość korzystania z pomocy merytorycznej specjalistów z dziedziny weterynarii, teriologii i ochrony przyrody, wchodzących w skład Komisji Konkursowej.

Poniżej zamieszczamy listę projektów, które uzyskały wsparcie.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Fundacja AZYL NADZIEI dla Zwierząt Potrzebujących Pomocy

Kolczasty gang jeży – gang pozytywnych zwierzy

Fundacja Dziki Azyl – Centrum Pomocy dla Jeży i Dzikich Zwierząt

Wyposażenie pomieszczenia dla rannych, chorych jeży

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych

Dziupla dla jeża *

Fundacja JeKo „Jak Jeż z Kotem”

Na ratunek kolczastym nieszczęściom

Fundacja na rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt PRIMUM

Jeżoprzejście w każdym ogrodzie

Fundacja POZYTYWNA

J_u_s_t_JEŻ *

Stowarzyszenie JEŻARNIA

Razem chrońmy zachodniopomorskie jeże

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE

Jeżowa pierwsza pomoc – doposażenie ambulatorium dla rannych jeży i stworzenie przestrzeni dla jeżowych osesków

Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”

W trosce o jeże.

Stowarzyszenie KociArka

Doposażenie pomieszczenia pielęgnacyjnego *

Stowarzyszenie Leśne Przytulisko

Leśne Przytulisko dla jeży

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ

Na ratunek miejskim dzikuskom

* - Gwiazdką oznaczono projekty, dla których wsparcie jest warunkowe