Finał finałów

12 maja br. odbyło się tradycyjne spotkanie najlepszych uczestników Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych, organizowanego przez PTOP „Salamandra” i podobnego konkursu, przygotowanego przez Klub Przyrodników. W tym roku gospodarzem etapu ponadregionalnego (tzw. „finału finałów”) było nasze Towarzystwo. Impreza miała miejsce w Poznaniu i przebiegała pod hasłem „Tatrzański Park Narodowy”.

Najpierw miał miejsce test pisemny, przygotowany przez „Salamandrę”. Dziesięć osób, które najlepiej poradziły sobie ze sprawdzianem, zakwalifikowało się do finału. Byli to następujący uczniowie:

 

    * Kamil Bilicki z Gimnazjum nr 26 w Poznaniu
    * Paulina Frysiak z Gimnazjum nr 29 w Poznaniu
    * Aleksandra Hoffman z Gimnazjum nr 3 w Pleszewie
    * Karol Kochman z Gimnazjum w Belęcinie
    * Bartosz Kulawinek z Publicznego Gimnazjum w Mikstacie
    * Weronika Otmar z Gimnazjum nr 4 w Lesznie
    * Marzena Rabiega z Gimnazjum w Laskach oddział w Trzcinnica
    * Barbara Słoma z Zespołu Szkół w Kwilczu
    * Małgorzata Szczeszek z Gimnazjum w Opalenicy
    * Weronika Wojtyra z Gimnazjum w Gizałkach


Uczestnicy finału odpowiadali na pytania dotyczące flory i fauny Tatrzańskiego Parku Narodowego, opracowane przez Klub Przyrodników.

Ostatecznie laureatami etapu ponadregionalnego zostali:

    * I miejsce - Bartosz Kulawinek z Publicznego Gimnazjum w Mikstacie (również laureat etapu wojewódzkiego tegorocznego oraz ubiegłorocznego konkursu!)
    * II miejsce - Karol Kochman z Gimnazjum w Belęcinie
    * III miejsce - Marzena Rabiega z Gimnazjum w Laskach oddział w Trzcinnica

GRATULUJEMY!

Po zmaganiach konkursowych uczestnicy zostali poczęstowani smakowitym bigosem i wyruszyli na wycieczkę do Ogrodu Botanicznego.

PTOP „Salamandra” składa serdeczne podziękowania:

    * sponsorom konkursu – Agencji Reklamowo - Wydawniczej Arkadiusz Grzegorczyk, Gminnemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Nadleśnictwu Łopuchówko, Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wydawnictwu Multico Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Wydawnictwu Publicat. S.A. oraz Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego;
    * Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu, za udostępnienie pomieszczeń szkoły;
    * osobom, które pomogły w organizacji imprezy: Andrzejowi Batyckiemu, Hannie Kęsickiej, Sławomirowi Janyszkowi, Kamili Płońskiej, Markowi Przewoźnemu, Sebastianowi Rymszewiczowi, Iwonie Ratajszczak, Joannie Strzelczyk, Mariuszowi Talarczykowi, Michałowi Wojciechowskiemu, Przemysławowi Wylegale.

Ewa Olejnik