Sprawdź swoją przyrodniczą wiedzę!

Czy wiesz co to jest wynurt? Gdzie żyje siwerniak?
Czym odżywia się mopek?


Aby jak najwięcej uczniów znało biologię i zwyczaje występujących w Polsce gatunków roślin i zwierząt, a tym samym – żeby jak największa grupa ludzi była w naszym kraju wrażliwa na problemy związane z ochroną przyrody - Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” od kilkunastu lat organizuje konkursy wiedzy przyrodniczej.

Pierwsza edycja Konkursu dla uczniów szkół podstawowych odbyła się w roku 1994, na wniosek nauczycieli poznańskich szkół, którzy zwrócili się do „Salamandry” z prośbą o zorganizowanie tego typu imprezy w województwie. Konkurs zatytułowany był „Zwierzęta chronione w Polsce”. Z roku na rok zainteresowanie Konkursem bardzo wyraźnie wzrastało. Dlatego też po kilku latach rozpoczęliśmy organizację Konkursu również dla szkół średnich. W ostatnich latach w Konkursach uczestniczy w sumie ponad 10 tysięcy uczniów.

Ponieważ testy konkursowe wykorzystywane są także w pracy dydaktycznej nauczycieli i mogą być interesującym źródłem wiedzy przyrodniczej, postanowiliśmy ułatwić korzystanie z naszych pytań i zamieścić je na naszej stronie internetowej.

Na naszej stronie w dziale KONKURSY --> KONKURSY WIEDZY --> ARCHIWUM PYTAŃ dostępna jest większość testów z różnych edycji Konkursu, zarówno dla szkół podstawowych i gimnazjów, jak i szkół średnich. Możesz też kliknąć TUTAJ. Każdy może teraz sprawdzić i poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą! Zapraszamy!

Ewa Olejnik