Jak nazywa się nasz największy chrząszcz wodny?

17 marca 2012 r. „Salamandra” przeprowadziła etap ponadwojewódzki Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Chrząszcze Polski zagrożone wyginięciem”. Odbył się on w Zespole szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu. Uczestniczyli w nim uczniowie z trzech województw – wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Były to osoby, które najlepiej napisały test etapu szkolnego, który został przeprowadzony w listopadzie.

Tradycyjnie już, etap ponadwojewódzki składał się z trzech części – testu, finału oraz ścisłego finału. Na podstawie testu oraz krótkiej dogrywki, zawierających pytania dotyczące występowania, wyglądu i biologii zagrożonych chrząszczy, do finału zakwalifikowano dziesięć osób:

 • Matylda Adamska (X LO w Poznaniu)
 • Jakub Bień (I LO w Kaliszu)
 • Marcin Grotowski (VIII LO w Poznaniu)
 • Daniel Janowski (LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu)
 • Mateusz Kaczmarek (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku)
 • Ewelina Makowska (X LO w Poznaniu)
 • Krzysztof Pauch (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku)
 • Patryk Pelak (II LO w Gnieźnie)
 • Jakub Rzeszuto (Zespół Szkół nr 1 w Szamotułach)
 • Łukasz Stieler (Technikum Leśne w Goraju)

Finaliści wykazywali się umiejętnością rozpoznawania gatunków na podstawie zdjęć i rysunków, wiedzą dotyczącą rozmieszczenia chrząszczy w Polsce, występowania w określonych środowiskach, odżywiania się postaci dorosłych oraz larw i innych  charakterystycznych cech. Z uwagi na tę sama liczbę punktów uzyskaną przez trzech finalistów (Jakub Bień, Marcin Grotowski, Ewelina Makowska) w celu wyłonienia uczestników ścisłego finału przeprowadzono krótką dogrywkę. W ścisłym finale wzięli udział: Jakub Bień, Łukasz Stieler i Jakub Rzeszuto.

Jelonek rogacz, kałużnica czarnozielona, pachnica dębowa, pokątnik złowieszczek… to tylko niektóre z gatunków, które uczniowie rozpoznawali m.in. na podstawie zdjęć oraz opisów.

Ostatecznie przyznano następujące miejsca w Konkursie:

I miejsce
Łukasz Stieler (Technikum Leśne w Goraju) (na zdjęciu – w środku)

II miejsce
Jakub Rzeszuto (Zespół Szkół nr 1 w Szamotułach) (na zdjęciu – z prawej)

III miejsce
Jakub Bień (I LO w Kaliszu) (na zdjęciu – z lewej)


Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz ich nauczycielom!

Polskie Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” dziękuje instytucjom oraz osobom, które wsparły organizację Konkursu:

 • wolontariuszom;
 • Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu (gospodarzowi etapu ponadwojewódzkiego): Dyrektorowi – Panu Markowi Kordusowi, nauczycielce – Pani Iwonie Ratajszczak oraz Panu Piotrowi Szymkowiakowi;
 • sponsorom Konkursu: Nadleśnictwu Kaczory, Nadleśnictwu Konin, Nadleśnictwu Konstantynowo, Nadleśnictwu Kościan, Nadleśnictwu Lipka, Nadleśnictwu Łopuchówko, Nadleśnictwu Sieraków, Nadleśnictwu Syców, Nadleśnictwu Tuczno, Nadleśnictwu Turek, Nadleśnictwu Zdrojowa Góra, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędowi Miasta Poznania, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wydawnictwu Multico Oficyna Wydawnicza.

Ewa Olejnik