Znawcy zagrożonego piękna - etap ponadwojewódzki konkursu

14 kwietnia, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie spotkali się uczniowie zakwalifikowani do etapu ponadwojewódzkiego dwóch konkursów przyrodniczych – organizowanego przez PTOP „Salamandra” Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. „Kręgowce Polski zagrożone wyginięciem” oraz podobnego konkursu organizowanego przez Klub Przyrodników z województwa lubuskiego. Uczestniczyło w nim po ok. 20 osób, które najlepiej napisały testy etapów wojewódzkich wymienionych konkursów.

Etap ponadwojewódzki składał się z trzech części – sprawdzianu pisemnego, finału i ścisłego finału. Test przygotowany był przez Klub Przyrodników, kolejne etapy – przez „Salamandrę”. Z uwagi na uzyskanie tej samej liczby punktów (40) przez pięciu uczniów – aby przeprowadzić finał trzeba było zrobić dogrywkę. Ostatecznie w części finałowej wzięli udział następujący uczniowie:

  • Anna Balcerowiak (Gimnazjum nr 2 w Trzciance)
  • Mikołaj Dziedzic (Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu)
  • Martyna Frątczak (Publiczne Gimnazjum w Gębicach)
  • Zuzanna Fryska (Zespół Szkół nr 3 w Sulechowie)
  • Maciej Michałów (Gimnazjum nr 3 w Pleszewie)
  • Dorota Nowicka (Gimnazjum w Baranowie)
  • Stanisław Sikorski (Gimnazjum w Baranowie)
  • Estera Szwedziak (Publiczne Gimnazjum nr 2 w Świętej)
  • Adrian Szwedziak (Gimnazjum w Zimnowodzie)
  • Natalia Urna (Gimnazjum nr 2 w Trzciance)

Uczestnicy finału tradycyjnie rozpoznawali gatunki na podstawie zdjęć, rysunków i głosów, odpowiadali na pytania związane z występowaniem zwierząt w określonych środowiskach oraz na terenie kraju. Pytania dotyczyły też różnych charakterystycznych cech kręgowców wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Na podstawie pytań finałowych oraz dogrywki zakwalifikowano do ścisłego finału trzy osoby, które walczyły o pierwsze miejsce w  etapie ponadwojewódzkim.

Laureatkami etapu zostały:

I miejsce
Estera Szwedziak (Szkoła Podstawowa w Sławianowie)

II miejsce
Zuzanna Fryska (Publiczne Gimnazjum w Gębicach)

III miejsce
Natalia Urna (Gimnazjum w Zimnowodzie)


Po rozgrywkach konkursowych wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w wycieczce do Rezerwatu Przyrody "Pawski Ług", zlokalizowanego niedaleko Łagowa, na terenie nadleśnictwa Świebodzin, utworzonego dla zachowania naturalnych zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej.

Ewa Olejnik