Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęty - zapraszamy do udziału w Konkursach!

Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęty. Młodych miłośników przyrody z Wielkopolski, woj. lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego zapraszamy do udziału w organizowanych już tradycyjnie przez „Salamandrę” konkursach przyrodniczych.

Tak jak zapowiadaliśmy, w tym roku szkolnym przeprowadzimy następujące konkursy:

  • Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych - „Ptaki Polski (zagrożone wyginięciem)”. Tematyka konkursu obejmować będzie zagadnienia związane z występowaniem, wyglądem oraz charakterystycznymi cechami biologii gatunków ptaków podlegających w Polsce ochronie oraz gatunków ptaków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.
  • Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych - „Rośliny i zwierzęta mokradeł (zagrożone wyginięciem)”. Temat przewodni konkursu dotyczyć będzie gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie mokradeł w Polsce i podlegających w naszym kraju ochronie. Przez mokradła rozumiemy tu wszelkie ekosystemy wodne i ziemnowodne, czyli jeziora i inne zbiorniki wodne (w tym stawy, zbiorniki zaporowe, drobne naturalne zbiorniki wodne itd.), cieki (źródła, potoki, rzeki, strumienie, rowy i kanały), torfowiska, mokradła okresowe (w tym m.in. mułowiska i namuliska).

Dokładne regulaminy i formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 21 września.

Ewa Olejnik