Młodzi ornitolodzy z dwóch województw

18 maja do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu przyjechali laureaci Konkursu Przyrodniczego dla Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. „Ptaki Polski zagrożone wyginięciem”, organizowanego przez PTOP „Salamandra” oraz laureaci podobnego konkursu organizowanego przez Klub Przyrodników z województwa lubuskiego.
Etap ten składał się z takich samych części co etap wojewódzki – z testu, finału oraz ścisłego finału. Test przygotowany był przez „Salamandrę”, finał oraz ścisły finał – przez Klub Przyrodników. Dziesięciu uczniów, którzy najlepiej napisali test znalazło się w finale. Byli to:

 • Zuzanna Fryska (liczba punktów uzyskanych w teście – 22 na 24 możliwe) z Gimnazjum w Gębicach
 • Mikołaj Dziedzic (21) z Gimnazjum nr 2 w Trzciance
 • Paweł Grześniak (20) z Gimnazjum w Trzcinicy
 • Damian Czech (19) ze Szkoły Podstawowej w Lubniewicach
 • Michał Nowak (19) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie
 • Izabela Wróblewska (19) ze Szkoły Podstawowej w Sławianowie
 • Michał Otworowski (19) ze Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.
 • Robert Grześniak (19) z Gimnazjum w Trzcinicy
 • Dorota Nowicka (18) z Gimnazjum nr 3 w Pleszewie
 • Antoni Bresch (18) z ZSP w Granowie

konkurs male

Finaliści rozpoznawali gatunki ptaków na podstawie zdjęć oraz głosów i odpowiadali na pytania testowe. Trójka najlepszych finalistów przeszła do ścisłego finału.

Laureatami etapu ponadwojewódzkiego zostali:

I miejsce
Mikołaj Dziedzic z Gimnazjum nr 2 w Trzciance

II miejsce
Dorota Nowicka z Gimnazjum nr 3 w Pleszewie

III miejsce
Zuzanna Fryska z Gimnazjum w Gębicach

Gratulujemy!

Po wyczerpujących rozgrywkach konkursowych uczestnicy udali się na zasłużony posiłek a następnie wzięli udział w edukacyjnej wycieczce przyrodniczej do Rezerwatu Meteoryt Morasko. Pogoda dopisała, humory również.

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” serdecznie dziękuje instytucjom oraz osobom, które wsparły organizację Konkursu:

 • wolontariuszom;
 • Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu (gospodarzowi etapu wojewódzkiego): Dyrektorowi – Panu Markowi Kordusowi, nauczycielkom – Pani Iwonie Ratajszczak, Pani Joannie Gorzejewskiej oraz Panu Piotrowi Szymkowiakowi;
 • sponsorom Konkursu: Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędowi Miasta Poznania, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wydawnictwu Multico Oficyna Wydawnicza.