Termin i miejsce etapu ponadwojewódzkiego Konkursu "Skrzydlaci mieszkańcy naszych lasów"

Serdecznie zapraszamy uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu ponadwojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. „Skrzydlaci mieszkańcy naszych lasów”, do udziału w tej imprezie, wraz ze swoimi nauczycielami.

Etap ponadwojewódzki odbędzie się 26 kwietnia 2014 r., w Świebodzińskim Domu Kultury, ul. Piłsudskiego 39/41, Świebodzin.

borowiec Ada

Fot. Adriana Bogdanowska

W etapie tym zmierzą się najlepsi uczestnicy Lubuskiego Konkursu Przyrodniczego, organizowanego przez Klub Przyrodników oraz Konkursu organizowanego przez PTOP Salamandra (łącznie 47 uczestników).

Zapewniamy dojazd na miejsce autokarem, jednak istnieje możliwość indywidualnego przyjazdu. W razie planowanego przyjazdu samodzielnego do Świebodzina prosimy o tym koniecznie powiadomić biuro PTOP „Salamandra”. Prosimy także zgłosić ewentualną rezygnację z udziału w etapie ponadwojewódzkim.

Program:

07.30 - Zbiórka na parkingu przed ZOO na ul. Zwierzynieckiej w Poznaniu i wyjazd do Świebodzina
10.00 - Rozpoczęcie konkursu
10.05 - Test pisemny (równocześnie spotkanie organizatorów konkursów z opiekunami grup)
10.35 - Przerwa, posiłek
12.15 - Ogłoszenie wyników testu, finał oraz ścisły finał
13.15 - Zakończenie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród
13.30-15.30 - Wycieczka do rezerwatu Jezioro Wielkie
(prosimy o zabranie ze sobą lornetek oraz zaopatrzenie się w obuwie terenowe)
15.30 - Powrót do Poznania

Przypominamy, że pytania etapu ponadwojewódzkiego dotyczyć będą tylko tematu „Skrzydlaci mieszkańcy naszych lasów”.  Test przygotowywany jest przez Klub Przyrodników, pytania finału i ścisłego finału – przez PTOP ‘Salamandra”.

Ewa Olejnik