Rozgrywki ponadwojewódzkie w Świebodzinie

26 kwietnia, w Świebodzińskim Domu Kultury, spotkali się uczniowie zakwalifikowani do etapu ponadwojewódzkiego dwóch konkursów przyrodniczych – organizowanego przez PTOP „Salamandra” Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. „Skrzydlaci mieszkańcy naszych lasów” oraz podobnego konkursu organizowanego przez Klub Przyrodników z województwa lubuskiego. Uczestniczyło w nim w sumie 45 osób, które najlepiej napisały testy etapów wojewódzkich wymienionych konkursów.

Etap ponadwojewódzki składał się z trzech części – sprawdzianu pisemnego, finału i ścisłego finału. Test przygotowany był przez Klub Przyrodników, kolejne etapy – przez „Salamandrę”. Do części finałowej zakwalifikowali się następujący uczniowie:

  • Anna Ciszak (Zespół Szkół w Rychwale)
  • Paweł Grześniak (Gimnazjum w Trzcinicy)
  • Arkadiusz Guhs (Szkoła Podstawowa w Sławianowie)
  • Michalina Hertmanowska (Zespół Szkół nr 4 w Kościanie)
  • Aleksander Janiec (Gimnazjum nr 1 w Jarocinie)
  • Aleksy Kasperski (Gimnazjum nr 3 w Sulechowie)
  • Jakub Nawrot (Zespół Szkół w Laskach)
  • Kinga Smardz (Gimnazjum nr 2 w Kościanie)
  • Paweł Wolniewicz (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie)
  • Marek Zięba (Gimnazjum w Krotoszynie)

Uczestnicy finału rozpoznawali gatunki na podstawie zdjęć, głosów, cech, sposobu gniazdowania itp.
Na podstawie pytań finałowych zakwalifikowano do ścisłego finału pięć osób, które walczyły o pierwsze miejsce w etapie ponadwojewódzkim. Byli to: Paweł Grześniak, Michalina Hertmanowska, Jakub Nawrot, Kinga Smardz, Marek Zięba.

Uczestnicy ścisłego finału wykazywali się wiedzą na temat wyglądu, biologii, występowania nietoperzy, ptaków i owadów występujących w lasach.

Ostateczne wyniki etapu ponadwojewódzkiego przedstawiają się następująco:

I miejsce
Kinga Smardz (Gimnazjum nr 2 w Kościanie)

II miejsce
Michalina Hertmanowska (Zespół Szkół nr 4 w Kościanie)

III miejsce
Jakub Nawrot (Zespół Szkół w Laskach)

IV miejsce
Marek Zięba (Gimnazjum w Krotoszynie)

V miejsce
Paweł Grześniak (Gimnazjum w Trzcinicy)

IMG 1606

Za zdjęciu od lewej: Kinga Smardz , Michalina Hertmanowska, Jakub Nawrot, Marek Zięba, Paweł Grześniak, Arkadiusz Guhs, Anna Ciszak, Paweł Wolniewicz, Aleksy Kasperski, Aleksander Janiec.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom etapu ponadwojewódzkiego Konkursu oraz ich nauczycielom!

Po rozgrywkach konkursowych wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w wycieczce do rezerwatu przyrody Jezioro Wielkie.

Ewa Olejnik