Zapraszamy uczniów Wielkopolski do udziału w konkursach przyrodniczych!

Już dwudziesty pierwszy raz PTOP "Salamandra" organizuje konkursy przyrodnicze dla szkół województwa wielkopolskiego. Przyświeca nam w tych przedsięwzięciach jeden cel – powiększenie grona znawców i obrońców polskiej przyrody. Laureaci konkursów, dysponujący wiedzą przyrodniczą o wiele większą niż przeciętny dorosły obywatel, często stają się naszymi wolontariuszami, a zdarza się, że także pracownikami.

W tym roku szkolnym zapraszamy do wzięcia udziału w następujących Konkursach:

  • Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych „Parki narodowe w Polsce”

Konkurs skierowany jest głównie do uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego, ale dopuszcza się także uczestnictwo szczególnie zainteresowanych uczniów starszych klas szkół podstawowych. Połowa pytań etapu szkolnego dotyczyć będzie tematu przewodniego, połowa – Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pytania etapu okręgowego, wojewódzkiego oraz ponadwojewódzkiego związane będą wyłącznie z tematem przewodnim. Pytania konkursowe dotyczyć będą głównie następujących zagadnień:  położenie parków, rok powstania, ukształtowanie terenu, osobliwości krajobrazu i przyrody nieożywionej, występujące na terenie parków zbiorowiska roślinne oraz gatunki flory i fauny. W konkursie nie będzie wymagana znajomość łacińskich nazw.

  • Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Płazy i gady Polski”

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Połowa pytań etapu szkolnego dotyczyć będzie tematu przewodniego, połowa - obejmować szerszą problematykę – pozostałe kręgowce Polski. Pytania etapu wojewódzkiego dotyczyć będą wyłącznie tematu przewodniego. Wszystkie pytania konkursowe związane będą z charakterystycznymi cechami biologii poszczególnych gatunków – głównie z wyglądem, występowaniem, odżywianiem oraz rozmnażaniem.  

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na konkursy – 30 września 2014 r.

Dokładne regulaminy i formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj

Ewa Olejnik

 

paskowka rezonator 2 w

Fot. Adriana Bogdanowska