Konkursowe rozgrywki ponadwojewódzkie

18 kwietnia odbył się etap ponadwojewódzki Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych „Parki narodowe w Polsce”. 19 uczniów z województwa lubuskiego i 24 z województwa wielkopolskiego przyjechało do Poznania, do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, z którego gościnnych progów „Salamandra” korzysta już od kilkunastu lat.

Tradycyjnie już, uczniowie najpierw napisali test, w którym odpowiadali na takie m.in. pytania jak: „W którym z parków rośnie elisma wodna?”, „W którym parku od 2001 r. prowadzona jest restytucja cietrzewia?” oraz „W którym parku znajduje się Rezerwat Chełmowa Góra?”. Test (przygotowywany przez PTOP „Salamandra”), okazał się w tym roku wyjątkowo trudny, ponieważ na 24 punkty, które można było maksymalnie zdobyć w teście, rekordowym wynikiem okazało się 18 punktów. Bez konieczności przeprowadzenia  dogrywki wyłoniono 10 finalistów:

 • Weronika Schwartz (liczba punktów uzyskanych w teście – 18) - Gimnazjum w Grodzisku
 • Kinga Smardz (16 pkt.) - Gimnazjum nr 2 w Kościanie
 • Kuba Wojtyś (16 pkt.) - Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu
 • Ewelina Falkowska (16 pkt.) - Gimnazjum w Trzcielu
 • Klaudia Kaźmierska (16 pkt.) - Gimnazjum w Gizałkach
 • Anna Ciszak (16 pkt.) - Gimnazjum w Rychwale
 • Piotr Wolniewicz (16 pkt.) - Zespół Szkół w Gębicach
 • Natalia Wojtowicz (15 pkt.) - Gimnazjum nr 5 w Pile
 • Monika Jędrzejak (15 pkt.) - Gimnazjum nr 1 w Jarocinie
 • Damian Czech (15 pkt.) - Gimnazjum w Lubniewicach

Pytania finału i ścisłego finału zostały opracowane przez Klub Przyrodników. Dotyczyły cennych obszarów i gatunków chronionych w parkach. Nie zabrakło też sprawdzania wiedzy z rozpoznawania gatunków przy pomocy zdjęć oraz głosów. Na podstawie pytań finałowych zakwalifikowano do ścisłego finału następujące osoby: Kinga Smardz, Natalia Wojtowicz, Damian Czech.

Ścisły finał dotyczył głównie gatunków występujących w parkach, takich jak: pierwiosnka łyszczak, szczudłak, darniówka tatrzańska, morświn czy gęś zbożowa. Ponieważ wszyscy uczestnicy ścisłego finału zdobyli po 3 pkt., tym razem konieczna okazała się dogrywka. W pierwszej rozgrywce dogrywkowej zwyciężyła Natalia Wójtowicz, zapewniając sobie tym samym zwycięstwo w Konkursie. W drugiej dogrywce przewagę zdobyła Kinga Smardz. Ostatecznie wyniki etapu ponadwojewódzkiego przedstawiają się następująco:

I miejsce
Natalia Wojtowicz z Gimnazjum nr 5 w Pile
(na zdjęciu – w środku)

II miejsce
Kinga Smardz z Gimnazjum nr 2 w Kościanie

III miejsce
Damian Czech z Gimnazjum w Lubniewicach

lauraci

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz ich nauczycielom!

Dziękujemy ponadto instytucjom oraz osobom, które wsparły organizację Konkursu:

 • wolontariuszom;
 • Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu (gospodarzowi etapu wojewódzkiego): Dyrektorowi – Panu Markowi Kordusowi, nauczycielkom – Pani Joannie Gorzejewskiej i Annie Kwaśniak oraz Panu Piotrowi Szymkowiakowi;
 • sponsorom Konkursu: Instytutowi Ochrony Środowiska, nadleśnictwom – Durowo, Konin, Lipka, Łęczno, Piaski, Potrzebowice, parkom narodowym – Biebrzańskiemu, „Bory Tucholskie”, Drawieńskiemu, „Gór Stołowych”, Kampinoskiemu, Magurskiemu, Roztoczańskiemu, Słowińskiemu, Tatrzańskiemu, „Ujście Warty”, Wielkopolskiemu oraz Świętokrzyskiemu, Urzędowi Miasta Poznania, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Wydawnictwu Multico Oficyna Wydawnicza.

Ewa Olejnik