Konkursy przyrodnicze w roku szkolnym 2015/2016

Już dwudziesty drugi raz PTOP "Salamandra" organizuje konkursy przyrodnicze dla szkół województwa wielkopolskiego, wyłaniające młodych pasjonatów naszej rodzimej przyrody. Mamy nadzieję, że m.in. dzięki takim imprezom uczniowie powiększają grono miłośników i znawców polskiej fauny i flory.

W roku szkolnym 2015/2016 zapraszamy do wzięcia udziału w następujących Konkursach:

Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych „Rośliny i zwierzęta polskich gór”

Konkurs skierowany jest głównie do uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego, ale dopuszcza się także uczestnictwo szczególnie zainteresowanych uczniów starszych klas szkół podstawowych. Pytania konkursowe związane będą głównie z charakterystycznymi cechami gatunków występujących w polskich górach – z ich morfologią, biologią i ekologią.

Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Ptaki Polski”

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Wszystkie pytania konkursowe związane będą z charakterystycznymi cechami biologii poszczególnych gatunków – głównie z wyglądem, występowaniem, odżywianiem oraz rozmnażaniem.  

kowalik Cezary Korkosz

Fot. Cezary Korkosz

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkursy upływa 30 września 2015 r.

Regulaminy oraz formularze konkursowe do pobrania tutaj.

Ewa Olejnik