Eksperci EUROBATS zaniepokojeni sytuacją w Białowieży

Eurobats-16 W dniach 18 – 20 kwietnia 2016 r. w Zandvoort w Holandii rozpoczęło się 21 spotkanie Komitetu Doradczego Porozumienia o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy EUROBATS. W spotkaniu uczestniczą eksperci z krajów należących do Porozumienia, a także wielu krajów dzielących z Europą populacje nietoperzy różnych gatunków.

Od chwili przyjazdu ustawicznie odpowiadam na jedno pytanie, które zadaje mi prawie każdy spotykany europejski przyrodnik – „co się dzieje w Puszczy Białowieskiej”  mówi dr Andrzej Kepel z PTOP „Salamandra” który uczestniczy w spotkaniu jako przedstawiciel polskich organizacji pozarządowych. W tym roku oficjalnym przedstawicielem Polski jest po raz pierwszy dr Janusz Hejduk, który został wyznaczony przez Ministerstwo Środowiska na kilka dni przed Spotkaniem.

Komitet jak co roku będzie omawiał m.in. zagadnienia dotyczące metodyk ocen oddziaływania na nietoperze farm wiatrowych czy inwestycji drogowych, problemy leżące na styku gospodarki leśnej i ochrony nietoperzy, efekty projektów związanych z budową zastępczych schronień dla nietoperzy, a także uczestnictwo poszczególnych krajów w międzynarodowych programach dotyczących monitoringu czy badania nietoperzy (niestety – Polska 'tradycyjnie' nie uczestniczy w żadnym z programów będących wynikiem rezolucji EUROBATS).