Inwentaryzacja wielkopolskich schronień nietoperzy

Gacek Fort-IIa Dziś WFOŚiGW w Poznaniu podpisał z PTOP „Salamandra” umowę na dofinansowanie całorocznych badań i oceny znaczenia dla nietoperzy najważniejszych schronień tych zwierząt w Wielkopolsce.

W ramach projektu mają zostać przeprowadzone aktualne kontrole wykorzystywania przez nietoperze, stanu i zagrożeń ich ważniejszych letnich, zimowych i jesiennych kryjówek. Zimowiska i kolonie rozrodcze tych ssaków w tym regionie były już przez nas i innych wielkopolskich przyrodników w przeszłości niejednokrotnie badane. Wyniki obecnego projektu będą więc mogły posłużyć do analiz zmian, jakie zaszły w ostatnim ćwierćwieczu. Jednak w przypadku kryjówek jesiennych, w których odbywa się tak zwane rojenie niektórych gatunków nietoperzy – tak szerokie badania (obejmujące około 30 schronień) będą prowadzone w Wielkopolsce po raz pierwszy.

Mimo że kalendarzowo trwa jeszcze lato, jesienne rojenia nietoperzy (połączone z ich godami) rozpoczęło się. Niezwłocznie zaczynamy więc nocne wizyty w fortach, bunkrach i innych obszernych podziemiach.

Jeśli ktoś dysponuje wiedzą na temat położonych w Wielkopolsce miejsc zajmowanych przez znaczne liczebności nietoperzy, które nie były do tej pory kontrolowane przez przyrodników, prosimy o przekazanie tej informacji do biura Towarzystwa.


WFOSiGW-Poznan y65Przedsięwzięcie pn.: „Ekspertyzy dotyczące wykorzystywania przez nietoperze oraz stanu i zagrożeń najważniejszych znanych schronień tych zwierząt na terenie Wielkopolski oraz specjalistyczny sprzęt do monitoringu” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.