Jakie priorytety w ochronie nietoperzy?

Paul-Racey Pierwszego kwietnia br. w Skopje rozpoczęły się obrady Komitetu Doradczego EUROBATS. Zgromadziły rekordową liczbę ekspertów z Europy oraz sąsiednich regionów Azji i Afryki. Pierwszego dnia szczególnie duże zainteresowanie wzbudziły tematy związane z fałszywymi doniesieniami o roznoszeniu przez nietoperze różnych chorób oraz – jak zwykle – z wpływem elektrowni wiatrowych na nietoperze.

Porozumienie o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy EUROBATS zrzesza obecnie 38 krajów. Co roku eksperci z całej Europy i państw sąsiednich (także nie będących stronami Porozumienia) spotykają się, by ustalać pilne kierunki i najlepsze praktyki ochrony nietoperzy przed zagrożeniami powodowanymi przez człowieka. W tym roku spotkanie odbywa się w stolicy Macedonii Północnej. Poza problemami wymienionym na wstępie, oczekuje się zakończenia prac nad wytycznymi dotyczącymi badania i ograniczania oddziaływania na nietoperze infrastruktury transportowej, a także poradnika dotyczącego tworzenia zastępczych schronień zimowych dla nietoperzy. W związku z tym ostatnim tematem zaprezentowane zostaną m.in. wyniki uzyskane przez PTOP „Salamandra” w Poznaniu. Wybudowane tam zimowisko zastępcze jest jednym z najskuteczniejszych w Europie i jedynym, w przypadku którego udało się stworzyć warunki zaakceptowane przez nocki duże. Obecnie każdej zimy korzysta z niego co najmniej ok. 120 nietoperzy z 7 gatunków, w tym ponad 1/3 to właśnie nocki duże.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel „Salamandry” – dr Andrzej Kepel – będzie także uczestniczył w pracach paru grup roboczych, w tym w szczególności tych, które związane są z ocenami oddziaływania na nietoperze różnych rodzajów inwestycji.

Pierwszego dnia spotkania zaprezentowany także nowy, dziewiąty tom serii opracowań EUROBATS, które wyznaczają współczesne metody i kierunki ochrony nietoperzy w Europie. Najnowszy zeszyt, który zaledwie kilka dni temu opuścił drukarnię, to zalecenia dotyczące ochrony i zarządzania najważniejszymi żerowiskami i trasami przelotów nietoperzy. Na razie zeszyt dostępny jest tylko w wersji drukowanej, w wersji angielskiej. „Salamandra” rozważa przetłumaczenie go na język polski.