Lepy zabijają nietoperze!

  1. gacek-szary-lep Wczoraj zgłoszono nam pierwszy w tym roku przypadek nietoperza (gacka szarego) schwytanego na lep. Na szczęście udało się go uratować (dziękujemy znalazcom nietoperza oraz pani lekarz weterynarii z Ciechocinka za szybką i efektywną pomoc!).

    Ostatnio coraz powszechniej są w Polsce stosowane lepy „na owady” lub „na gryzonie” w formie dużych kartek czy tacek wykładanych także na wolnym powietrzu. Jeśli nie są one zabezpieczone odpowiednią drucianą klatką, działają niewybiórczo, powodując śmierć nie tylko owadów, ale i próbujących na nie polować ptaków i nietoperzy. Szczególnie często ofiarą padają gacki, które specjalizują się w zbieraniu owadów siedzących na różnych powierzchniach i wydających dźwięki. Szamoczące się na lepie ćmy do dla nich pokusą nie do odparcia…

Przypominamy, że stosowanie na wolnym powietrzu niezabezpieczonych skutecznie lepów, które mogą powodować chwytanie ptaków i nietoperzy, jest zakazane na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 16 ustawy o ochronie przyrody i stanowi wykroczenie na podstawie art. 131 pkt 1a tej ustawy, zagrożone grzywną do 5000 zł. Doprowadzanie do śmierci zwierząt kręgowych (w tym ptaków i ssaków) w wyniku ich przyklejenia do lepu i śmierci głodowej, stanowi przestępstwo na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt, zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.
Rekomendujemy stosowanie następujących zasad:

  • Nie zalecamy stosowania lepów na owady poza pomieszczeniami, a lepy na większe zwierzęta (np. „na gryzonie”) są w naszej opinii całkowicie niedopuszczalne, jako niewybiórcze i niehumanitarne.
  • Jeśli ktoś koniecznie chce stosować lepy na owady na wolnym powietrzu, powinien zadbać, by były one zabezpieczone odpowiednią drucianą lub plastikową siatką przepuszczającą owady, ale ograniczającą ryzyko dostania się do niego ptaków i nietoperzy.
  • Ponieważ wielkość oczek siatki efektywnie przepuszczającej większe ćmy pozwala na przedostanie się przez nie także mniejszych ptaków i nietoperzy, lepy na takie owady powinny być co najmniej dwa razy dziennie sprawdzane (rano i wieczorem). W razie stwierdzenia przylepionego ptaka lub nietoperza, należy go niezwłocznie uwolnić. Kleje zwykle są rozpuszczalne w oleju jadalnym, który następnie można zmyć wodą z mydłem. Szczegółowe porady można uzyskać pod alarmowym, nietoperzowym numerem telefonu PTOP „Salamandra”: 604 83 65 83.

Działania interwencyjne dotyczące nietoperzy prowadzamy głównie ze środków uzyskanych z darowizn i wpłat 1% podatku. Dziękujemy i zachęcamy do korzystania z tej formy wspierania ochrony przyrody.

Część działań interwencyjnych na terenie Poznania jest finansowanych ze środków budżetowych Miasta Poznania.

LOGO-POZnan