Spotkanie ekspertów EUROBATS w Sarajewie

W Sarajewie rozpoczęło się spotkanie Komitetu Doradczego Porozumienia EUROBATS. Wśród tematów obrad m.in. ograniczanie wpływu inwestycji drogowych na nietoperze.

plenarne

Jak co roku eksperci z niemal wszystkich państw Europejskich oraz z krajów, w których występują europejskie gatunki nietoperzy, spotykają się, by rozważać współczesne zagrożenia i metody ochrony nietoperzy. W obradach Komitetu Doradczego Porozumienia o Ochronie Europejskich Populacji Nietoperzy EUROBATS, działającego w ramach Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt i pod flagą ONZ, poza oficjalnymi delegacjami poszczególnych Państw, uczestniczą także specjaliści z instytucji naukowych i organizacji pozarządowych. Komitet ocenia stan ochrony poszczególnych gatunków, analizuje znaczenie poszczególnych zagrożeń, w tym pojawiających się nowych, wyznacza standardy działań monitoringowych i ochronnych. Podczas tegorocznych obrad w planach jest między innymi wypracowanie ostatecznej wersji kolejnego poradnika EUROBATS – dotyczącego uwzględnienia nietoperzy przy planowaniu inwestycji drogowych.

jaskinia-kadr Spotkanie jak zwykle rozpoczęło się od nieformalnej, niedzielnej wycieczki uczestników. Tym razem jej celem był bardzo ciekawy system jaskiń Bijambare, gdzie zimuje co najmniej 11 gatunków nietoperzy. W poniedziałek rozpoczęły się obrady, które będą trwały przez trzy dni. To będzie czas bardzo intensywnej, ale jak zwykle także interesującej i owocnej pracy.

Uczestnicy Spotkania z radością przyjęli fakt, że na spotkanie udało się przybyć przedstawicielce z objętej wojną Ukrainy, która od lat aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu. Polska ponownie nie przesłała swojej oficjalnej delegacji. A później znów nasi politycy będą narzekać, że w decyzjach ciał międzynarodowych zdanie polskich instytucji rządowych nie jest uwzględniane. Na szczęście jeśli chodzi o stronę merytoryczną, zagadnienia dotyczące polskiej fauny nietoperzy są tradycyjnie reprezentowane przez dr Andrzeja Kepela delegowanego przez PTOP Salamandra. Biorąc jednak pod uwagę, że prace Komitatu odbywają się w pracujących równolegle grupach roboczych, zdecydowanie lepiej by były, gdyby w obradach uczestniczyło więcej specjalistów z naszego kraju.