WFOŚiGW w Poznaniu pomaga chronić nietoperze

29 listopada 2023 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisał umowy z PTOP "Salamandra" na dofinansowanie dwóch projektów:

20231208 011630-2-3

 

1. Działania interwencyjne związane z ochroną nietoperzy na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2023.

W ramach projektu zostało zrealizowanych ponad 150 interwencji ochronnych dotyczących pojedynczych osobników lub grup nietoperzy, a także 10 działań dotyczących siedlisk nietoperzy. Zrealizowane zadania miały na celu rozwiązanie konfliktów na lini ludzie-nietoperze, uwalnianie zwierząt z pułapek antropogenicznych, ratowanie i przywracanie ich do środowiska naturalnego.

 

2. Rozwój wielkopolskiego centrum pomocy nietoperzom.

Podczas trwania projektu PTOP "Salamandra" zapewniło czasową opiekę ponad 250 nietoperzom, które znajdowały się w stanie uniemożliwiającym bezpieczny powrót na wolność. Opieką zostały objęte nietoperze terenu województwa wielkopolskiego, które zostały znalezione przez ludzi w różnego rodziaju pułapkach antropogenicznych (np. przyklejone do coraz popularniejszych lepów na owady) lub uległy kontuzji w wyniku działalności człowieka (wycinki drzew, kontakt ze zwierzętami domowymi).

 


Logo WFOSiGW nowe male

Działania interwencyjne związane z ochroną nietoperzy na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2023 dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozwój wielkopolskiego centrum pomocy nietoperzom dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.