XXI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna juz niedługo!

W dniach 24-26 października 2008 r. w Sierakowie odbędzie się XXI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna pod honorowym patronatem Ministra Środowiska Macieja Nowickiego.

Część plenarna konferencji rozpocznie się w piątek ok. godz. 11, a zakończy w sobotę wieczorem.

W czasie konferencji zorganizowane będą warsztaty:

    * ocena oddziaływania inwestycji na nietoperze,
    * rozpoznawania nowych dla Polski gatunków nietoperzy

W niedzielę zaplanowano wycieczkę po Sierakowskim Parku Krajobrazowym.

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Sekcja Chiropterologiczna Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Sekcja Teriologiczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Komitet naukowy: prof. dr hab. Czesław Błaszak, prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, dr Mirosław Jurczyszyn.

Szczegółowe informacje, w tym pytania o możliwość późnej rejestracji, można uzyskać w biurze "Salamandry".